DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vetenskap

9 january 1988

Herre, jag har läst om några vetenskapsmän som inte tror på stigmata. De säger att dessa människor är psykiskt störda och att stigmata framkallas genom mental suggestion. De medger klart och tydligt att de inte tror på mirakel. De säger att allt detta har en naturlig förklaring, trots att de inte ger någon.

vetenskapen kommer att förbli lärda människors favoritvapen emot Mig; Jag har själar bland er som ständigt vägrar att lyssna; dessa är de mest ömkansvärda i Mina ögon; be för dessa förlorade själar;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message