DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Avskildhet skall utveckla dig på ett mystiskt sätt

8 januari 1988

(Min längtan och törst efter Gud var oerhört stark.)

ära Mig genom att längta efter Mig, Vassula; avskildhet skall utveckla dig på ett mystiskt sätt, du dras närmare Mig; och det gör det möjligt för dig, älskade, att tränga ännu djupare in i Mina Sår; i det andra skedet skall Jag förse dig med allt din själ saknar, medan Jag intensifierar Mina Verk i dig; tvivla inte; Jag skall lyfta dig till Mig; Jag har utvalt dig för denna väg, som leder alla Mina älskade själar in i Mitt Lidande, så att de förvandlas till levande avbilder av Mig;

kom nu, Jag vill påminna dig om Min Närvaro eftersom du inte förmår det; ja?

Jag tänkte säga, jag vet att jag är oförmögen och jag har inget gott. Jag är helt beroende av att Du, Herre, i Din gränslösa Barmhärtighet ger mig allt som jag saknar.

ja, förstå att allt det goda kommer från Mig;
kom, oss, vi?

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message