DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är Ande

6 januari 1988

Jesus, känner Din egen förhärligade Kropp något lidande? Är inte Du och vår Heliga Moder nu i himlen dit inget lidande kan nå?

Vassula, Jag har ingen fysisk kropp; 1 Jag är Ande; 2 eftersom Jag är Ande känner Jag ingen fysisk smärta, men Min Själ lider outhärdligt, likaså din Heliga Moders Själ, när Vi ser Våra barn på väg rakt in i Satans fällor;

Men Herre, lider Du också när jag lider? Om någon anklagar mig orättvist, skulle Du lida då?

om du blir orättvist anklagad, lider Jag för båda, för den som anklagar och för den anklagade; orättvisa kommer från Satan och eftersom den kommer från honom betyder det att den som anklagar har blivit manipulerad av Satan; vad den anklagade beträffar, plågas Mitt Hjärta för den som är offret; Jag bekräftar Mina ord i den Heliga Skrift; Jag är förhärligad, men eftersom Jag är förenad med er, känner Jag allt som ni känner;

Tack, Herre.


1 Utgivarens anm: Jesu uttalande att Han inte har någon fysisk kropp motsäger inte Hans uppståndelse med en mänsklig kropp. Vad Han säger är att Hans nuvarande kropp inte har de jordiska kännetecken som Hans fysiska kropp hade innan uppståndelsen. Se även 1 Kor 15:42-44.
2 Utgivarens anm: Att Kristus är Ande förnekar inte Hans kroppsliga uppståndelse och det faktum att Han hade en jordisk kropp. Se 2 Kor 3:17 och 1 Kor 15:46. Jesus talar tydligt om sin kroppsliga uppståndelse i budskapen, t ex 8 aug 1987 och 6 dec 1989.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message