DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Satan erbjöd Ryssland den dödliga frukten

5 januari 1988

(När jag åter läste avsnittet om hur Ryssland ligger död, grät jag bittert igen.)

gråt inte, Vassula; Jag har ju sagt dig att Jag skall uppväcka henne;

Jag älskar henne, Herre. Jag tycker synd om henne, Herre. Jag älskar henne.

älska henne så som Jag älskar henne, hon är också Min dotter, din syster,

Herre, skall Du gå till henne och uppväcka henne? Kommer hon att återvända till dig, O Herre?

Jag skall gå till henne och uppväcka henne och bära henne till Mitt Hus; Jag vill att alla Mina barn skall älska henne; vi skall alla omge henne med Kärlek;

Min Gud, sade Du att Du ville fortsätta Ditt Budskap från den 4:e?

Jag skall fortsätta:

när Ryssland blev beroende av Satan, eftersom hennes land var ofruktbart, gav han henne den dödliga frukt som han har i beredskap för dem som Jag älskar; den dödar i etapper; ju mer man äter av den, desto mer behöver man; den är dödlig, den dödar sakta; han gav henne sin frukt och dödade henne; hon dog medan hon alltjämt höll frukten i sin hand;

Vassula, lita på Mig, Jag skall låta henne uppstå,

dotter, var stilla, oroa dig inte; låt Mig handla fritt så skall Jag fullborda Mina Verk;

Herre, jag oroar mig därför att Du bad mig att välsigna dina barn i Garabandal och låta dem få kännedom om Ditt Budskap; sedan att låta de kyrkliga myndigheterna läsa om hur de skall påbörja enandet; sedan be dem att helga Garabandal och få dem att förstå att Garabandal är en fortsättning på Fatima. Sedan om hur Jungfru Maria är förorättad därför att uppenbarelserna i Garabandal inte blivit vördade, eftersom misstaget från Fatima upprepas... O Herre, och nu Ryssland, och Du fortsätter hela tiden att antyda att det är till Din tjänare Johannes Paulus II som jag måste överlämna detta Budskap, och jag har inte gjort NÅGONTING av allt detta! Ditt Ord ligger över mig, och det är tungt att bära...

säg det nu!

Jag tänkte säga "alldeles ensam." 1 Förlåt mig.

Vassula, Jag bär Det tillsammans med dig; Jag delar Mitt Kors med dig; Vassula, Jag förlåter dig; Jag har också gett dig vittnen som bär samma Kors; du glömmer att det är Jag, Herren, som skall göra allt detta och inte du; du skall älska Mig och livnära dig av Mig;

kom så skall Jag viska Min Kärlek i ditt öra; gläd dig, dotter, för Tiden är inne; älska Mig så som Jag älskar dig; Jag är Jesus Kristus, Guds Älskade Son och Frälsare; rita Mitt tecken;


1Jag skämdes, men eftersom Han är Sanningen bad Han mig att slutföra meningen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message