DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Skulle du kunna älska Mig av dig själv?

24 januari 1987

Vassula, Vassula, lilla barn, Mitt Heliga Hjärtas älskade, frukta inte, Jag älskar dig;

dotter, skulle du kunna älska Mig av dig själv?

Nej, Jesus.

du har lärt dig att älska Mig därför att Jag kom till dig och upplyste dig; Jag omvände dig genom att väcka dig; Vassula, vet du varför Jag älskar dig?

Nej, det vet jag inte, Jesus.

då skall Jag säga dig det: Jag älskar dig för att du är hjälplös, ynklig och skuldtyngd; barn är Min svaghet; Jag älskar dem därför att de låter Mig forma dem; Vassula, kom och bo i Mitt Heliga Hjärta, i dess djup skall du finna Frid och känna Min brinnande kärlek som Jag har till er alla; då kan du berätta för alla om Min Kärlek till dem; se! för var dag som går, kommer du närmare Mig!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message