DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jesus betyder Frälsare

2 januari 1988

Allsmäktige Gud, bevara oss från felsteg, för det kan bli förödande, hela nationer kan utplånas, bara genom ett enda felsteg, som i Begynnelsen.

ja, Vassula, frukta för denna Pest, för Felsteg är en smittosam Farsot;

Min Gud, någonstans har jag läst att orsaken till att Kyrkan kan vara tveksam när det gäller att acceptera privatuppenbarelser, är att allt som finns att veta redan står i Bibeln, därför vill de inte acceptera några nya uppenbarelser. Jag menar inte nya till innehållet, utan nya, vid sidan av Bibeln. Att ta upp sådant gör dem rädda, då de tror att nya eller privata uppenbarelser kanske kan leda vilse.

Vassula, när Jag ser Min skapelse på väg att falla i Min fiendes avgrund, skulle Jag då bara sitta och se på hur de faller utan att skynda till deras räddning? kommer du ihåg när Jag på Sabbaten helade en man som led av vatten i kroppen? vad var det Jag frågade fariséerna?

Herre, jag måste se efter i Bibeln.

hämta då Mitt Ord;

(Jag gjorde så och slog upp Luk 14:1-6.)

ja, dotter, Jag frågade, "är det emot Lagen att bota sjuka på Sabbaten eller inte?" de svarade inte; Jag sade, "om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp honom, även om det är Sabbat?" och intill denna dag har de inte kunnat svara;1

idag ställer Jag frågan till dem som vägrar tro på denna uppenbarelse: "är det emot Min Lag i er tidsålder att rädda Min skapelse från att falla genom Min Försyns Verk av idag?" Vassula, Jag är Jesus, och Jesus betyder Frälsare;;

Säg dem det Jesus, påminn dem om allt detta, Herre.

älskade, de har krönt Mitt Hjärta med en krans av törnen; Mitt Heliga Hjärta blöder;

Jesus, inser de detta?

Jag skall tyst gå till deras dörr och utan att knacka skall Jag stiga in i deras hus och visa dem Mitt Heliga Hjärta; de som visar sig vara uppriktiga kommer att erkänna sitt Felsteg; kom, dotter; oss, vi?

Ja, Herre, förenade.


1 Detta är en symbolisk mening för vår tidsålder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message