DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är din Styrka

1 januari 1988

Min Gud.

Jag Är; ta Min Hand, ta nu Min andra Hand och gå!

(Detta sades en gång tidigare, och gav mig samma vision av Gud som tog båda mina händer då jag skulle gå vidare till ett nytt ämne.)

gå! gå älskade, gör framsteg! var inte rädd; Jag har utnämnt dig till Min budbärare inte bara för en del av Min skapelse utan för hela;

Vassula, vänta så skall du få se; ännu har Jag inte nedskrivit ens hälften av Mitt Budskap; Jag kan klara Mig utan dig, Vassula, men Jag gläds åt att dela Mina Verk med dig, blomma; Jag är Gud och Jag Själv Räcker till; varje nytt steg du tar välsignar Jag, så gör framsteg, älskade, gör framsteg med Mig, gå framåt;

Allsmäktige Herre, hjälp mig att göra framsteg, eftersom det är Din Vilja. Ensam kan jag inte. Som vanligt ber jag Dig att bära mig. Jag är oförmögen till allt.

Vassula, Jag skall hjälpa dig, för Jag är din Styrka;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message