DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall rena Min Kyrka

21 december 1987

Min Gud, Du Rättfärdige, trots min stora oförmåga och att jag ingenting är, har mina önskningar blivit inpräglade i mig av Dig. Det är Dina önskningar. Jag önskar att Ditt Namn blir Förhärligat och att Dina lamm åter församlas och erkänner Dig, erkänner vår Himmelska Moder, att Hennes Höghet må förbli för evigt och övervinna den onde. Jag söker bara Dina intressen ...

ja Vassula, sök endast Mina intressen, var äkta, inte bara en fasad av helighet som somliga är; Jag, Herren, känner dem, hur mycket de än försöker likna Abel kan de inte bedra Mig; att bära en mask hjälper dem inte att dölja sin identitet, Jag säger dig sannerligen, denna gång skall Jag peka ut dessa bedragare för dig; Jag skall komma till dem i en stund då de inte väntar det; varför skall Jag ha Kains söner i Mitt Hus? som endast söker sina egna intressen och inte Mina? Med Himmelsk Kraft skall Jag avslöja dem; Jag skall uppenbara det som är fördolt; frukta inte, älskade, Jag skall rena Min Kyrka; Jag skall sopa bort alla dem som spärrar Vägen till den Gudomliga Kärleken och hindrar andra att stiga in i Mitt Heliga Hjärta; du förstår, Vassula, Min Bägare smakar bittert, världen förolämpar Mig, älskade; dessa Kains söner blockerar Vägen, spärrar Den med enorma block och hindrar Mina lamm att komma till Mig; deras händer är tomma, de har ingenting att ge Mina lamm, inte nu längre; Vassula, Min Själs välsignade, följ Mig; Jag skall leda dig, förtvivla inte, skulle Jag någonsin kunna överge dig nu?

Nej, Herre, jag klamrar mig fast vid Dig, Älskade Fader.

här, ta Min Hand, släpp Den aldrig, godta allt som kommer från Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message