DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har utvalt dig till att vara Min budbärare

23 januari 1987

O Vassula, vad Jag älskar dig, kom till Mig, Jag är din Evige Fader; känn Min kärlek som Jag har till Mina barn! Jag har väglett dig till att älska Mig; det är Jag som har visat dig Vägen; Jag är Kärlekens Gud, Jag är Fridens Gud, Jag är Barmhärtighetens Gud; Jag är Mild; Jag är den Gode Herden; Jag är en Förlåtande Fader; hur skulle Jag kunna se dig förlorad och inte komma till din räddning? Jag räknar er allesammans; den Gode Herden ger Sitt Liv för Sina får; Jag är en avgrund av Förlåtelse; Jag kommer aldrig att överge dig;

(Senare)

Om jag slutade att skriva, Jesus, vad skulle hända då?

Vassula, även om du slutade att skriva, är Jag alltid med dig och leder dig; Jag gav dig den här gåvan att möta Mig på det här sättet och Jag undervisar dig; Jag frågade dig om du ville arbeta för Mig och ditt svar gladde Mig; Vassula, Jag tycker om när du tvekar; du börjar lära dig att tänka innan du beslutar dig;

Jag är din Lärare, ta emot Min vägledning; Jag lär dig att bli medveten om den onde som söker själarnas undergång genom att mata dem med sin tomhet; Jag lär dig att förstå hur bedräglig den onde kan vara; Jag vill lära dig att ta emot; Jag vill lära dig att vara ödmjuk, ärlig mot dig själv, trofast mot Mig; Jag skall nära dig med ödmjukhet; Jag påminner dig om att Jag inte favoriserar dig framför andra; avsikten med Min vägledning är att hjälpa dig att göra framsteg och att rena din själ; tro inte för ett ögonblick att Jag gett dig denna karisma för att Jag älskar dig mer än Mina andra barn; Jag gav dig denna gåva för att mätta dig och andra som är i desperat behov; Jag är Herren Jesus Kristus, den Gode Herden som vakar över Sin hjord; Jag kommer för att visa er vägen tillbaka; Jag kommer för att lysa över er och ge er hopp;

Vassula, det är sant, Jag har utvalt dig innan du föddes; Jag har utvalt dig till att vara Min budbärare, som skall uppenbara Mitt Budskap för hela mänskligheten; tvekar du därför att Jag förut bad dig att vara Min brud?

Ja, Herre ...

du har redan sagt ja till det, eller hur?

Jag vet Jesus. Men vid närmare eftertanke kan jag inte. Det är inte det att jag inte vill, men jag är inte värdig att vara Din brud. Hur! Hur kunde jag gå med på det så där utan vidare, utan att förstå värdet av det!

Vassula, Jag kan lära dig att bli Mig värdig;

Även om jag vore värdig räcker det inte.

varför?

för att det gäller inte bara att vara värdig. Det fordras något mer.

Jag vet, det räcker inte att vara värdig, men Jag skall lära dig att bli värdig och helig; du kommer att få lov att anstränga dig och förtjäna det; kom, Jag skall hjälpa dig; du skall förbli Min brud, en brud som behöver formas; Jag har tagit emot dig som du är för att Jag älskar dig, men du måste låta Mig forma dig så att du blir sådan Jag vill ha dig; Jag skall nära dig så att du växer; Jag har uppenbarat för dig hur den onde arbetar, Jag har överlämnat en mängd upplysningar1; Jag vill att du skall vara vaksam och läsa dem uppmärksamt;

lär dig att ta emot det som kommer; varje gång Jag ser dig svag, på väg att råka i någon fälla, kommer Jag att skynda till din hjälp, ta inte min fostran som något slags botgöring, Jag leder dig för att du inte skall falla; Jag vill inte förlora dig; åkalla Mig i dina böner och be mer;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message