DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du är fri att välja

21 januari 1987

(Prästen orsakade mig mycket lidande. Som Gud förutsagt mig den 16:e, skickade han mig skrifter med alla slags teorier för att bevisa att det är något ont. Han skickade mig också, som Gud hade förutsagt, en teori om det undermedvetna, om ockultism och satanism, plus ett brev där han uppmanade mig att förstöra anteckningarna och varna människor att alltsammans var av ondo, för mitt eget och andra människors bästa. Jag talade om för honom att jag följde hans önskan om att be de där tre bönerna, och att jag inte skrev för att få se vad som blev följden av detta. Men han trodde mig nog inte, för han gick till den andra prästen (som tror att det skrivna är från Gud och som stöder mig) och påstod att det skrivna är från Satan och att jag inte ens läst de tre bönerna som han har bett mig göra! Han skrämde upp flera andra präster också, så att den som stödde mig bad mig att få läsa de två senaste anteckningsböckerna. När han nästa dag hade bildat sig en egen uppfattning, sade han åt mig att fortsätta skriva. Men jag vet att den andre, som tror att det är ont, gör det av kärlek till Kyrkan, för att skydda kyrkan; jag önskar bara att han kunde se klarare. Han vill rädda mig också, eftersom han tror att det är ont. Jag hoppas att han kommer att förstå en dag. Jag ber till jungfru Maria. Vad gör jag för fel?)

O dotter, Jag lider verkligen med dig;

Är det fel att önska att de andra också ska älska Gud och att visa dem detta budskap?

nej, du gör inte något fel; Jag är Maria, Sorgernas Moder; Vassula, jag är alltid nära dig; var med Oss; kom till Oss och få tröst; de förstår inte Våra Rikedomar; de har stängt sina hjärtan för alltid, du är ett av de många tecken Vi har gett dem, men de tycks inte förstå; Gud uppmuntrade dig att höra Sin kallelse;

Vassula, varje gång du får en själ att närma sig Gud, behagar du Gud; Min Son Jesus och Jag är alltid vid din sida; var försiktig för den onde är rasande på dig; ondskan försöker få dig modfälld, deras sätt att motarbeta dig är att lägga till felaktiga ord för att vilseleda dig; kom alltid ihåg detta och glöm det aldrig; det är deras vapen emot dig; Jag är nära dig för att beskydda dig;

kommer jag att kunna känna igen det onda?

Jag skall alltid låta dig veta; lita på Mig; Jesus har tränat dig så att du kan känna igen Honom;

Varför blir jag attackerad?

Jag skall förklara det för dig, Mitt barn; du skall veta att du är tydlig och känd i Hades, 1älskade; din kärlek till Gud helar många vilsna själar; ; 2 det är därför du blir attackerad; Jag är hos dig och beskyddar dig; nu har jag sagt dig detta så att du förstår varför du får fel ord; du helar dem genom din kärlek till Jesus och till din Helige Fader;

Arbetar jag på det här sättet också?

ja, du helar dem med din kärlek; låt inte människor påverka dig till att ansluta dig till deras teorier; varje gång någon säger till dig att sluta skriva så tänk på hur omedveten du själv var och hur du levde i mörker; många av våra barn känner inte igen Våra tecken längre; Gud har utvalt dig till att vara Hans budbärare; gläd Honom och lyssna till Honom;

Tack Heliga Maria, må Gud välsigna dig.

frid vare med dig;

Jesus?

Jag är; Vassula, Jag älskar dig mer än du kan förstå; Vassula, hur lider Jag inte av att se Mina barn så förtorkade; hur kan de glömma den kärlek Jag har till dem? Jag gav Mitt Liv för dem; älskade, var nära Mig och känn Mig; Jag skall komma till dig när tiden är inne och befria dig, men först måste du fullgöra en uppgift;

I Jag, Gud, har redan uppenbarat Visheten för att välsigna hela mänskligheten; O dotter, en dag kommer du att till fullo förstå hur Jag arbetar; frukta inte, för Jag, Gud, älskar dig;

(Senare)

dotter, det är Jag, Jesus, Jag vill att du läser de tre bönerna varje gång innan du skriver med Mig, för de håller den onde borta; tro Mig, det är kraftfulla böner; vill du fortfarande arbeta för Mig?

Jesus, vad gör Du om jag säger nej?

du har valfrihet, frukta inte, Jag skall inte ta ifrån dig den nådegåva som Jag gett dig; Jag kommer alltid att möta dig för att tala om hur mycket Jag älskar dig;/p>

Nej, Jesus, jag har redan sagt att jag vill arbeta för Dig; varför skulle jag ta tillbaka mitt ord, kommer Du ihåg?

Jag är glad över ditt svar, dotter; stanna hos Mig så skall Jag leda dig;

Jesus, har jag sårat Dig någon gång?

ja, det har du; Jag blev sårad när du glömde hur Jag kom och räddade dig ur mörkret; men Jag har förlåtit dig; Jag vet hur mycket du älskar Mig; Jag är din Brudgum; glöm inte det; glöm inte heller att som Min brud kommer du att dela allt med Mig; Vassula, Jag bär Mitt Kors, Fridens och Kärlekens Kors på Mina trötta axlar, ta det, älskade, för en stund; Jag skall lägga det på dina skuldror så att Jag kan bli befriad från Min börda; Jag vill ha dig nära Mig, så att Jag kan lägga Mitt Kors på dig; Jag vill ha dig nära Mig för Jag vet att du förstår hur Jag lider; när du får känna Mitt Kors kommer du också att lida; Jag är din Brudgum och Jag vill dela även Mina lidanden med dig; Jag skall känna lättnad var gång du befriar Mig från Min börda; innan du tog emot Mig var Jag nära dig hela tiden och iakttog din minsta rörelse, älskade; Jag kallade dig så många gånger, men du var omedveten om Min Närvaro; nu när du äntligen hört Mig och kommit till Mig, varför tvivlar du då?

(Jag tvivlade efter min kontakt med prästen.)

varje gång du är svag och tvivlar, tänk på det som Jag just sade till dig; bär Mitt Kors av Frid och Kärlek och överge Mig inte; kom och be med Mig;

(Jesus bad med mig. Han lyfte blicken medan Han bad.)

Jesus, Du vet hur mycket jag älskar Dig. Jag vill hjälpa Dig att bära Ditt Kors och lätta bördan. Vi kan dela Det.

dotter, hur längtade Jag inte ständigt efter att få höra dig säga detta; kom, älskade, låt oss fortsätta vår väg;

(Jesus var så nöjd. Lycklig.)

(Nästa dag.)

(Jag hörde mitt namn. Jesus kallade oavbrutet på mig. Jag stod och målade. Jag kastade ifrån mig penslarna, reste mig och sprang till skrivbordet.)/p>

Vassula, Vassula, Vassula; Jag, Jesus, ropade på dig; O Vassula vad Jag älskar dig; förhärliga Mig; förbli alltid hos Mig; varje gång du älskar Mig med sådan iver känner Jag Mig förhärligad; gläd Mig alltid genom att höra Mig som nu; kom ihåg, snart är Jag hos dig; Jag skall snart ta dig till Mig, älskade, för Jag älskar dig så mycket att du aldrig ens kan föreställa dig det, men först måste du sprida Mitt Budskap till alla länder som du gör nu, därefter skall Jag snart hämta dig; Jag skall ta dig hit där Jag är och sedan alltid ha dig hos Mig; Jag, Jesus Kristus, älskar dig; Jag har gett dig denna nåd, Vassula, Jag har välsignat dig; Jag skall aldrig ta tillbaka vad Jag ger;

– dotter, vill du återuppliva Min Kyrka?

O Jesus, Du ber mig om något som jag inte kan göra för Dig!

lita på Mig!

Jag ska hålla mig tätt intill Dig och helt och hållet lita på Dig. Du är min Lärare.

förhärliga Mig, Jag skall leda dig;


1 Skärselden.
2 Våra böner till Gud och vår kärlek till Gud används av Gud för att befria själar från skärselden. På samma sätt används vår kärlek till Gud för att rädda vilsna själar på jorden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message