DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är din Återlösare

27 september, 1986

frid vare med dig; Vassula, kom till Mig, Jag är din Återlösare, din Frid; Jag levde kroppsligen bland er på jorden; Jag är Guds Enfödde Son; kom till Mig och luta ditt huvud mot Mig; Jag är din Tröstare; när du känner dig olycklig, kom då ihåg att Jag är nära dig;

läs den här Bönen tillsammans med Mig:

hjälp mig Fader
och led mig till Dina ängar där vila är,
där evigt rena vatten flyter,
var mitt Ljus och visa mig Vägen;
med Dig, vid Din sida vill jag gå;
med Dig som upplyser mig, vill jag tala;
Fader, Älskade, bli kvar i mig
så att jag får Frid, och känner Din Kärlek;
Jag vill följa i Dina fotspår;
hos Dig vill jag stanna;
upplys mig, älska mig,
var med mig nu och för alltid;
amen;

(Jesus hade kommit för att visa mig denna bön.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message