DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall föra Mina får tillbaka till Petrus

18 november 1987

Min Gud, alltsedan den dag då Du avslöjade Din hemliga avsikt för mig, är jag rädd. Jag är rädd för att fortsätta. Jag är rädd, för jag känner på mig att det kommer svårigheter. Det är som för Dig, innan Du red in i Jerusalem. Du visste vilka svårigheter som väntade.

Mitt Budskap fullbordar Mitt Ord; du skall fortsätta, vare sig du blir avvisad eller inte, du skall slutföra ditt arbete; Jag går framför dig;

lilla barn, förbli obetydlig så att Jag framträder starkare; ju mindre du är, desto större Är Jag; låt Mig fortsätta, låt Mig vara den som handlar och talar;

ja, ja, lilla barn, de1 måste alla böja sig för att kunna enas, Jag skall komma ödmjuk, barfota; Jag kommer inte lastad med vapen; Jag skall föra Mina får tillbaka till Petrus; Jag skall förena dem och Petrus skall föda Mina lamm; Jag, Herren, har talat; lita på Mig, Mina älskade; Jag älskar er alla av hela Mitt Hjärta;


1 De olika kyrkorna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message