DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Själar genomborrar Mig på nytt
Jesus är din Vägvisare

14 november 1987

Jesus, är Du glad när jag kommer till Dig så här som Du har lärt mig?

Jag är, hur kan Jag vara något annat?

du kommer till Mig, Min Vassula, ändå säger du inte vad du har på hjärtat; Jag känner ditt hjärta, Vassula det är tyngt av sorg och smärta; vill du veta varför? Jag skall säga dig varför, det är för att Kärleken lider; när Jag lider, lider du också; Jag har gett dig gåvan att alltid vara samstämmig med Mig; du är Min spegelbild, vad Jag känner, känner också du; Jag låter dig känna Mig, själar genomborrar Mig på nytt;

(Nu stegrades min vånda. Jag borde spara mina tårar, men det gick inte.)

dotter, tror du att Mina ögon är torra? 1de är lika tårfyllda som dina, Jag lider ... Mina ögon väts också;

O Vassula! Min blomma, du förstår Mig verkligen nu, dotter; tillsammans fäller vi tårar, tillsammans lider vi, tillsammans bär vi Mitt Kors;2 Mitt Hjärta är sårat av alla dessa själar som gör det bittert för Mig O Vassula, dina tårar är Mina tårar; här, bär Mitt Kors, ta Mina spikar också, vill du låta Mig vila?

Ja, Jesus.

(Min själ har aldrig känt en sådan sorg och vånda som nu.)

Vassula, O Vassula, hur bävar Jag inte för att säga dig detta, men Jag måste säga sanningen; bär Min Törnekrona och du kommer att förstå Mig;

Jag tror att jag förstår, Herre. Jag kommer att bli förlöjligad, förnekad?

själar kommer inte att höra Mig, de kommer att synda, bekräftade genom sin vägran att tro på Mitt Barmhärtiga Budskap, bekräftade genom sin motsträvighet och genom sin rädsla för att erkänna sitt fel; 3här, bär Min Krona;

(Han satte Den på mitt huvud.)

du skall förhärliga Mig; lyssna, den tid kommer, ja den är redan inne, då Jag skall låta dig och Mina tjänare sprida Mina frön i stora mängder; Kärleken skall visa dig hur du skall uppfylla Mina intentioner; var segerrik, Vassula;

dotter, gläd Mig och möt Mig som nu; Jag har låtit dig känna Mitt Blödande Hjärta, och låtit Mitt Blod droppa över ditt hjärta; Jag lät dig dela Min Bägare; Jag har smyckat ditt huvud med Min Krona, Jag har lagt Mitt Kors på dig, Mina Spikar ger Jag dig, vad mer kan en Make erbjuda? allt Jag har gett dig är Mina allra dyrbaraste Juveler; Min älskade, nu när du förstår Mig; är du villig att fortsätta in i djupet av Min Blödande Kropp?

Ja, Herre, för mig dit.

dotter, då skall vi gå vidare, håll dig intill Mig, välsigna Mig;

(Jag välsignade Jesus.)

kom, Jag vill också välsigna dig; sänk din blick också;

(Jesus välsignade Mig.)

kalla Mig Abba, nu vet du vad det betyder;4

Abba?

ja, vad Jag älskar dig! Jag skapade dig också för att Jag skulle ha någon att dela Mina lidanden med; du kommer att lära känna Mig, Vassula; du skall få veta vem din Fader är; blomma, käraste dotter, låt det bli känt hur mycket Jag älskar Min skapelse; 5

Vassula, vet du varför Jag har gett dig denna väldiga nåd att ropa på Mig närhelst du önskar?

Av de orsaker Du redan angett, Herre.

det finns ännu en orsak;

Jag ber Dig, skriv det inte, jag har hört Dig.

ja, du hörde Mig;

Men Herre, “detta” kommer ifrån Dig, det är inte ifrån mig.

blomma, kom ihåg att Jag har gett er alla frihet att välja,

Ja, Älskade, men Du har också gett oss förståndets gåva så vi ska kunna förstå och välja. Du har lärt mig detta.

ja, 6 Jag älskar dig; kom, oss, vi?

Ja, Herre.

(Plötsligt kände jag ett så starkt behov av Gud, jungfru Maria och alla Helgon. Jungfru Maria uppenbarade sig med oerhörd styrka.)

timmarna ilar, Jesus leder dig; frukta inte, Min älskade dotter, ta emot Min Frid; Jesus är med dig, Jesus är din Vägvisare; älska Honom så som du gör, Min Vassula; du gör väldiga gottgörelser; var balsam för Jesus, gläd Honom; Jag, din Heliga Moder skall hjälpa dig, frukta inte utan fortsätt; du är på den rätta Vägen; Jag älskar dig;

Jag älskar Dig, Heliga Maria. Om jag måste skynda klarar jag inte av det, om inte Gud öppnar Vägen för mig, då ska jag fortsätta med Honom och hålla Hans hand. Jag förtröstar på Honom. Jag litar på Honom. Jag ber Dig, Älskade Moder, att stödja mig, uppmuntra mig och hjälpa mig.

du skall få Mitt stöd och Jag skall hjälpa dig;

Tack, jag välsignar Dig.


1 Jag tittade upp, för Jesu röst var bruten av ångest och Hans Ögon var våta och fyllda med tårar.
2 Jesus dikterade mycket snabbt.
3 Jesus upplyste mig så att jag förstod denna passage. Jag vet vilka detta refererar till. Det går mycket djupt in i Kyrkan.
4 Anm: Paulus skriver (Rom 8:14-15): ”Alla som leds av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa: ’Abba! Fader!’” Ordet ”Abba” kommer från Arameiskan och betyder ”Pappa”. Jesus talar också så om Fadern i Mark. 14:36.
5 Här låter Gud mig veta att Han inte älskar mig mer än resten av sin skapelse, utan visar hur mycket kärlek Han har till mig endast som ett exempel. Jag är som ett exempel.
6 Det uppstod en stunds tystnad.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message