DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ditt Armod uppväcker Mitt Förbarmande

12 november 1987

älskade, det är Jag, Jesus;
håll fast vid Mitt Kors, så som Jag har lärt dig att göra när du vilar;

(Jesus har lärt mig att hålla ett krucifix i handen när jag vilar om natten. På detta sätt känner jag krucifixet i min hand när jag vaknar, och omedelbart tänker jag på Honom.)

lämna Mig aldrig någonsin, inte ens för en sekund; Jag är Allt och Alla; genom att hålla i Mitt Kors förhärligar du Mig och ärar Mig; Jag, din Gud, renar och tröstar dig, Mitt barn; så ära din Fader som sökte dig så ivrigt när du vek av från Min sida, och vandrade bort från Mina gudomliga vägar; du förstår, barn, du har alltid tillhört Mig, nu när Jag har funnit dig skall Jag skydda dig och bevara dig under Min mantel; se!

(Jag såg Jesus Kristus i en lång scharlakansröd mantel. Han öppnade den med båda händerna och en stark glöd strålade från Hans Bröst. Plötsligt utgick därifrån som en blixt, en eldstunga rakt mot mig och genomträngde mig. Det gjorde inte ont men upptände bara min kärlek till Honom, så att jag längtade efter Honom mer än någonsin.)

Min Låga skall upptända ditt hjärta; Min Låga skulle förbli levande i dig för alltid, altare, Jag har förnyat Min Låga i dig; för att du skall fortsätta med Mitt gudomliga Budskap, och eftersom du är oförmögen att hämta från Mig, skall Jag se till att Min Låga fortsätter att brinna i dig; kom, Jag älskar din oförmåga, för Jag har gett dig nåden att inse den; Jag känner Mig förhärligad när du är beroende av Mig i allting; din svaghet attraherar Min Styrka, ditt armod uppväcker Mitt Förbarmande; älska Mig, Vassula, bär Mina törnen och spikar, dela Mitt Kors, krön Mig med din kärlek, ära Mig med din tro, tillåt Mig att leda dig hela vägen i blindo; Jag kommer aldrig att överge dig! tro på varje ord som uttalats i Skriften;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message