DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Om det är Din Vilja

3 november 1987

kom, Kärleken skall undervisa dig; gör det känt att Jag gläds åt att höra orden, “tillåt Mig, Fader“, och “om det är Din vilja“; när ni ber era böner; dessa ord bedårar Mig; be så skall ni få, men kom alltid ihåg de orden; kom, Vassula, ta emot Min Frid;

Jag älskar Dig, Jesus. Tillåt Mig att välsigna Dig.

älskade, Jag välsignar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message