DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ortodoxa! Katoliker! Protestanter! ni tillhör alla Mig!

27 oktober 1987

(Den senaste katolske teologen förlorade genast intresset för mig därför att jag inte tillhörde hans församling.)

men Vassula, du hör naturligtvis inte till dem; du hör till Mig; Jag är din Skapare och Helige Fader;1 du står under Min Auktoritet;

Herre, ja, vi står under Din Auktoritet,2 men den är organiserad, och där finns ett system av tillhörighet till en kristet samfund, har man sagt mig.

alla är lika i Mina Ögon; Jag har aldrig velat ha Min Kropp uppdelad; det är ni som har delat Mig! ni har bestämt över Min Kropp! ni har förlamat Mig; 3

Åh Gud...

dotter, har Jag inte sagt åt dig att spara dina tårar för Min Moder?

(Trots att Han sade detta strikt, kunde jag inte låta bli att märka att Han var lika ledsen som jag var.)

Ja Herre, men Du verkade så sårad. Jag är bara människa.

Vassula, det är för att vi delar Min Bägare; Min Bägare smakar bittert; säg till den Heliga Stolen att det är Jag som sänder dig till dem; hör Mig, om de frågar vilket trossamfund du tillhör, så säg dem att du tillhör Mig och står under Min Auktoritet;

Herre, jag vill inte säga emot, men kan jag inte få säga att jag är ortodox? Jag är ortodox.

ortodoxa! katoliker! protestanter! ni tillhör alla Mig! ni är alla Ett i Mina Ögon! Jag gör ingen åtskillnad, så varför är du rädd? fråga efter Min högt älskade Påve Johannes Paulus, han kommer inte att göra någon åtskillnad; Vassula, säg honom detta: ”älskade, Jag, Herren står vid din dörr och bultar, vill du höra Min röst? vill du öppna din dörr? om du gör det skall Jag gå in i ditt hus och dela måltid vid din sida; om du vinner seger skall Jag låta dig dela Min Tron; hör Mig, lyssna till vad Anden säger till församlingarna;"

Jag är din Herde,
med Mig skall du inte sakna något,
på gröna ängar låter Jag dig vila, älskade själ,
till vatten där du kan finna ro leder Jag dig,
och vederkvicker din själ;
på dygdens stigar leder Jag dig
för att förhärliga Min Kropp
även om du går genom den mörkaste dal, frukta inte,
Jag är nära dig för att trösta ditt hjärta,
Jag skall mätta dig i dina fienders åsyn,
Jag har smort dig och skall alltid fylla dig;
för Jag är en avgrund av Kärlek och omätlig Barmhärtighet;
kom och bo i Mitt Hjärtas mitt; 4

O Herre, Du är mitt Ljus och min frälsning.
Jag behöver inte frukta.
Jag vet att Du skall skydda mig.
Jag tackar Dig av hela mitt hjärta, Herre min Gud,
jag vill förhärliga Ditt namn i evighet.
Din Kärlek till mig är så stor,
förbarma Dig över mig i min oduglighet.

förbli liten, blomma; väx i anden, drick av Mina Dygder; kom, låt Mig alltid inprägla Mina ord på dig;

Ja, Herre. Jag är lycklig över att vara med Dig.

Kärleken skall aldrig överge dig;
kom, oss, vi?

Ja, Herre.


1 Anm: Trots att Jesus säger till Vassula, att Han är hennes Fader, bör man inte sammanblanda personerna i den Heliga Treenigheten. Jesus, som Guds Son, är vår Fader på samma sätt som Gud Fadern och den Helige Ande. Vi skapades av den Heliga Treenigheten. Jesus Själv betonar sitt släktskap med lärjungarna när Han kallar dem “Mina barn”, se Joh 13:33, 21:5.
2 Kristus som är Kyrkans Huvud.
3 Det uppstod en stunds tystnad och Jesus lät så bitter och sorgsen. Jag kände mig skyldig för att jag hade tagit upp ämnet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message