DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag sänder dig som Min Budbärare

23 oktober 1987

(Idag undrade jag hur Jesus kände sig när fariséerna aldrig trodde på Honom, och hur svårt det måste ha varit för Honom att övertyga dem om att Han verkligen var Guds Son. Hur missförstådd blev Han inte av dem. Det var bortom mänsklig förmåga att fatta sådant på deras tid. De kunde helt enkelt inte förstå eller ta emot ett sådant mirakel.)

och hur många förstår eller tror nu till fullo på Mitt Budskap?

Rätt många gör det, fler än de som inte tror.

säg Mig, vilka är de flesta som lyssnar, tror och förstår Mitt Budskap till fullo, Mina får eller Mina lamm?

(Här representeras prästerskapet av får, och lekmän av lamm.)

vilka är mest villiga att lyssna?

Enligt min erfarenhet nu, så är lammen mer villiga.

det är idag som det var igår; dotter, tiderna har inte förändrats; det är idag som det var igår; när Jag var på jorden kroppsligen, trodde några att Jag var ännu en profet, bara några få trodde på Mig som den utlovade Messias; när fariséerna hörde Mig skyndade de fram och ville stena Mig för hädelse, och nu, Vassula, varför förvånas du över vad folk tror? du kommer från Mig och idag sänder Jag dig som Min budbärare med Mitt Budskap om Frid och Kärlek, Jag kommer för att ena Min Kyrka, men det är idag som det var igår;

låt Mig säga dig; de styrande kommer att bli förbryllade och många kommer att vägra tro att detta Budskap kommer direkt från Mig, somliga kommer att håna dig; de kommer att skärskåda dig, andra kommer inte att ha tid att lyssna till dig ens för en minut, somliga kommer att missförstå Mitt Budskap, för detta övergår än en gång deras visdom; ;

här kommer Jag med Mitt Hjärta i Min Hand och ger Det, Full av Barmhärtighet; och Jag använder dig, som är svag och usel, som Mitt verktyg för att uppenbara Mig genom dig och stiga ned till jorden för att ena er; men Jag säger dig sanningen, hade de bara sett in i Min älskade Johannes inspirationer,1 som alla kommer från Mig, så skulle de förstå att stunden är inne; sök hans ord, ty varje profetia han har uttalat kommer sannerligen ifrån Mig; lilla barn, låt dem alla se hur Jag arbetar;

Min Gud och Älskade Fader, ibland fruktar jag att möta alla förnekelser, hån, dövhet och avståndstaganden, för jag tror i sanning att allt detta är av Dig. Vilken lycka de skulle erfara om de verkligen trodde att det är Du som av gränslös Barmhärtighet och Kärlek har stigit ned till oss för att än en gång hjälpa oss och ena oss!! För att återlösa oss!! För att återuppliva Din Kyrka!

Min återstod, frukta inte; om de hånar dig, är det Mig de hånar; om de förnekar dig, är det Mig de förnekar, allt som de gör mot dig, gör de mot Mig; 2

salig är den själ som ser det du ser, ty Jag säger dig att många själar som är högt värderade i Mina Ögon, önskade att få se vad du har sett, men fick det aldrig; och höra vad du har hört, känna vad du känner, men hörde och kände det aldrig; Vassula, över dig vilar Min nåd;

Jag välsignar Dig, Fader,
för att du har sett till Din allra uslaste varelse
och överöst mig med alla dessa nådegåvor.
Ära vare Gud den Allsmäktige som lyser över mig.

håll dig nära intill Mig, för du kommer att möta många fler prövningar;
oss, vi?

Ja, Herre, Vi, oss.


1 Påven Johannes XXIII bad att en Andra Pingst skulle komma, med förnyelse av Guds skapelse och Guds Kyrka, med väckelse så att Kyrkan frambringar ENHET.
2 Gud påminner mig om att Han delar alla sorger och bekymmer med mig, vilket tröstar mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message