DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Kropps och Min Själs offer

21 oktober 1987

(Idag fick jag tråkiga nyheter. Den katolske teologen i Lyon som jag hade hoppats på, blev helt ointresserad när han fick klart för sig att jag inte tillhörde den katolska församlingen. Han sade att jag har upplevelser av Gud, men han förstår inte att det är långt mer än så. Gud ger ett budskap till oss alla; ända upp till kyrkliga auktoriteter och även till den Heliga Stolen. Men det är klart, varför skulle han tro? Jag kommer ju så att säga från ingenstans. Hade jag varit en av dem så skulle jag ha blivit accepterad och de skulle i alla fall ha kastat ett öga på budskapet. Och detta är precis vad Gud försöker lära oss: att inte göra åtskillnad mellan oss, vi står alla under en och samma auktoritet, Guds auktoritet. Varför göra någon åtskillnad? Även vad gäller en persons karaktär. Jag bär inte nunnedräkt, men har det någon betydelse? Han har valt mig sådan jag är, och vill ha mig sådan.)

Vassula, du upplever detsamma som Jag gjorde när Jag var på jorden i kroppslig gestalt; kommer du ihåg Vassula, när fariséerna frågade Mig vem som hade gett Mig myndighet att predika?

Ja, Herre.

älskade, Mitt Budskap kommer från Mig; all auktoritet skall komma ifrån Mig; du tillhör Mig; har Jag någonsin skrivit att människor skall ge dig auktoritet? lilla barn, luta ditt huvud mot Visheten;

(Jag blev förtvivlad och sorgsen. Tårarna rann så att jag måste vänta en stund för att återhämta Mig.)

Mitt offer, Jag har utvalt dig till att bli Mitt Hjärtas offer, din själs ljuva smärta, Min Kropps och Min Själs offer; genom dessa förnekanden, genom ångest och sorger, Vassula, kommer du att få erfara Mitt liv på jorden; Jag skall låta dig erfara det i små doser, avpassat efter din själs förmåga; du kommer att bli, och har redan blivit, misstrodd, anklagad, förlöjligad och förkastad; Vassula, det kommer mer, likväl har Jag gett dig dem som tror på Mitt Budskap om Frid och Kärlek; de är dina vittnen;

låt Mig påminna dig om, att också du kommer att bli förrådd,1

Vassula, Jag älskar dig; Jag, Herren, är ditt stöd; kom till Mig och få tröst; låt Min Frid omsluta dig, kom, all auktoritet kommer från Mig och inte från människor; du står under Min Auktoritet, som är En; En Auktoritet;

Min Gud, tack för att Du ger mig Ditt stöd. Tack också för att Du ger mig vittnen. Jag ska inte klaga mer, jag borde stå fast vid mina ord, som var: “Gör vad Du vill med mig, om Du ger mig glädje eller sorg, så ska jag tacka Dig likafullt. Vill Du ha mig förkastad, låt mig då bli förkastad, vill Du skämma bort mig, förtjänar jag det inte. Gör vad Ditt hjärta önskar mest. Jag är Din.”

ja, var mjuk så att Jag kan gravera in Mina Ord djupt i dig; kom ihåg Min Närvaro och Min Kärlek;


1 Av någon?

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message