DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Offer

19 oktober 1987

(Här vill jag tillägga, att medan jag var i Grekland läste jag Thérèse av Lisieux’s självbiografi. Hon var ständigt i mina tankar, och medan jag satt i bussen i djup kontemplation över henne, och tänkte på henne med kärlek, så stannade bussen, och där, mitt under min djupaste kontemplation såg jag de grekiska orden “Jag älskar dig“ och två hjärtan, varje bokstav ett par decimeter hög; de stod på taket till en busskur, fyra meter ifrån mig. Då mina sinnen befann sig på ett annat plan, visste jag att det var hon som sa detta till mig. Det var hennes budskap.)

dotter, inser du att Mina planer blev lagda långt innan du föddes?

vänta så skall du få se; vila nu, fyll alltid på från Mig; Jag älskar dig;

Jesus, jag älskar Dig, Älskade.

ta emot Min frid, dotter; Jag skall se till att ingenting fattas dig; sök aldrig vila någon annanstans än i Mitt Hjärta;

Herre, nu vill jag fråga dig om man kan göra något för att hjälpa fru X:s son?

hör Mig, kärleksgärningar kan befria honom;

Av vem, Herre?

Vassula, av er alla;

Jesus, Älskade, jag ber Dig att med Din Gudomliga Hand välsigna kommuniteten i Bangladesh, jag ber Dig att välsigna dem alla. Ge dem stöd.

Vassula, säg dem att bevara Min Kärlek, för den finns inom dem; Jag är Mitt ibland Mina älskade; dotter Jag välsignar dem med Min Hand;

(Jag bad för fru X :s son.)

tro på det du ber om; lilla barn, tro på Mig;

Jesus, kan Du se vad det är för fel på honom?

det kan Jag;

Skulle Du inte vilja ha honom nära Dig, Herre?

Jag har en brinnande längtan efter honom; älskade, Satan har ett grepp om honom;

(Jag hörde Satan skrika, “Jag vägrar att släppa taget!“ han var rasande.)

Jesus, Herre, om Du vill att jag ska lida för honom och på så sätt föra honom till Dig, låt mig göra det. Vad kan jag göra? Kanske ska jag vara utan vatten under två dagar?

(Klimatet i Schweiz är extremt torrt och man dricker mycket.)

Vassula, lid för honom; drick ingenting medan du bär Mitt Kors;

Jag ska göra detta som ett offer.

Min älskade, senare kommer du att förstå; bry dig om din broder, uppoffra dig för honom; Jag älskar honom;

Jesus, det ska jag.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message