DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du skall vara tecknet för Mina verk

18 oktober 1987

dotter, vill du ta Min hand och fortsätta med Mina Verk?

Ja Herre, jag vill aldrig släppa Din Hand.

Jag vill att du skall ha klart för dig, vad Jag sade tidigare; Jag sade att Jag skall förutsäga saker som kommer att ske, så att det inte skulle råda något tvivel om att detta kommer från Mig;

Jesus, har Du inte sagt att det enda tecken som Du kommer att ge är jag?

ja, Jag har sagt att du skall vara tecknet för Mina Verk, Jag har gjort upp Min plan långt innan du föddes;

blomma, förbli öppen så att Min rättfärdighets dagg kan fukta dig; läppja av Mig Mina Dygder; Jag vill ha dig fullkomlig; Jag vill ha Min blomma smyckad, indränkt av Min Fullkomlighet; Jag vill att Min blomma skall dofta av Min gudomliga Myrra; se på Mig, Vassula;

(Jag såg på Jesus.)

alla Mina önskningar skall uppfyllas; vill du offra mer av din tid för Mig, Vassula?

Min tid är Din tid. Jag lever för Dig.

fyll då på din lampa, hämta olja från Mig;

Jesus, vad kan jag säga? Du ger mig så mycket, fast jag ingenting förtjänar, Du fortsätter att ge och jag kan inte ge dig något som tillnärmelsevis motsvarar vad Du ger mig. Du ger mig Ljus. Du väckte mig från de döda. Du helade mig och utgöt dina verk över mig.

förhärliga Mig; vem befriade dig, Vassula?

Det gjorde Du, Herre. Får jag säga något?

älskade, säg det1

Min Gud, i Din Barmhärtighet, Kärlek och Makt, gör med mina bröder så som Du har gjort med mig ... befria dem ... lyft dem till Dig. Låt dem känna Din kärlek så som jag känner den. Jag vill jubla då jag får se själar komma till Dig. Ena sedan alla kristna och dem som förnekar vår Välsignade Moder.

Vassula, är du villig att göra offer?

Ja Herre, om jag kan användas på det sättet.

Jag skall visa dig vad Jag önskar av dig, älskade, hämta alltid från Mig; Jag älskar dig blomma;2 kom ihåg, spara dina tårar till senare, när du får höra hur Mina egna behandlar Min Moder!

Tillåt dem inte att göra det längre.

Vassula, den dagen kommer, och den är mycket nära, när Min Kyrka skall tala ett språk, men innan denna ärorika dag skall oerhörda uppror att äga rum, delvis beroende på människors fåfänga, synd och brist på kärlek, och delvis på grund av att Min Kropp är söndersliten; låt Mig säga dig ännu en gång, att Jag skall förhärliga och ena Min Kropp; blomma, Kärleken skall ena er alla; skriv ner detta också, förbli liten så att all auktoritet kommer från Mig;3 låt det bli känt att Mina önskningar är orubbliga, de står fastare än någonsin;

Vilka av Dina önskningar, Jesus? 4

Vassula, Jag önskar sprida dessa ord till Mina barn:

“Jag, Herren välsignar er, kom till Mig;”

Herre, led mig till dem, hjälp mig att sprida Dina ord.

Vassula, stöd dig mot Mig; lev i Mitt Ljus och vila;


1 Gud lät som en tålmodig far.
2 Mina ögon fylldes av tårar.
3 Jag tror att Jesus menade detta för alla.
4 Jag tror att Jesus fortsatte utan att svara på min fråga.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message