DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag vet vad som är bäst för din själ

15 oktober 1987

Jag skall tukta dig så som Jag själv blev tuktad, Jag skall göra dig ödmjuk; Vassula, Jag älskar dig och det är av kärlek Jag vakar över dig; eftersom Jag leder dig vet Jag vad som är bäst för din själ; Jag skall ge dig denna botgöring så att den tvättar bort din benägenhet till fåfänga; Jag, Herren, skall se till att din själ inte saknar något; Jag skall alltid vaka över dig;

Tack, min Gud, för att Du hjälper mig.

Jag använder dig nu men inom kort skall du bli befriad och du skall vara i Min famn;

dotter, kom ihåg när Jag var hos er kroppsligen, var Mitt liv fullt av lidanden, uppoffringar, ångest, sorger, alltsammans, Jag fick ingen vila;

Vassula, Jag har fostrat dig för detta Budskap; Min blomma, du skall bära Mitt Kors tillsammans med Mig ända till slutet; Jag älskar dig oändligt;

Jag älskar Dig, Herre, och om vill Du ha mig förödmjukad, skall jag göra Din Vilja.

var följsam så att Jag kan göra vadhelst Jag vill med dig; lilla barn, tala om Mig;

(Jesus menar för grekerna på Rhodos. Grekerna är mycket ivriga att samtala och lyssnar gärna.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message