DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärleken skall återvända till er som Kärlek

13 oktober 1987

(Jag såg Jesus stå vid sovrumsdörren. Jag visste att Han ville diktera för mig, Han liksom väntade.)

Jag stod vid dörren, kom, du skall arbeta med Mig;

(Ibland vill Jesus bevisa för mig att jag har sett rätt.)

Jag skall förutsäga vad som komma skall, så att från och med nu, de som kallar sig visa, skall tro på Mina verk och följa Mig.

dotter, Jag skall hela många; Kärleken skall återvända till er som Kärlek, och Mitt Ord skall gå i uppfyllelse; inom kort skall Jag bevisa för er att detta kommer från Mig, Vassula; Jag är Herren, älskade, till Mig skall du komma; lyssna till Mig, Jag vill påminna dig om vad Jag bad dig om för några dagar sedan; låt det bli känt överallt, sprid ut Mina ord: ”Jag, Herren, välsignar Mina barn av Garabandal;” Jag vill att de skall höra Mig; o Vassula, vad Jag längtar efter detta;

Herre Jesus, jag ska försöka efter min förmåga, med de möjligheter Du har gett mig. Jag är maktlös, och Du är Allsmäktig; vill Du hjälpa mig, Jesus?

Jag skall hjälpa dig, kom ihåg hur Jag arbetar;

Vassula, låt det bli känt att inom kort skall Jag sända er alla ett tecken från ovan, ni kommer att förstå att det är ifrån Mig, Jag skall Lysa över er, Jag älskar er alla;

vad Jag älskar er alla! Jag älskar er mer än ni kan förstå; Jag är er Skapare; har Jag inte sagt att Jag har er bild inristad i Min Hand? hur skulle Jag någonsin kunna överge er?

Jag tänker på visionen som Du gav mig. Straffet som jag fruktade.

Jag skall låta dig se det igen så att det gör intryck på dig;1

Jag ber dig än en gång Herre, hjälp oss att undgå det. Jag vet att Du inte vill göra detta mot oss och inte finner nöje i det. Säg mig vad jag skall göra.

Vassula, det är sant; Jag finner inget nöje i att straffa er, Jag önskar att Min skapelse återvänder till Kärleken; oerhörda gottgörelser måste till; gör bot, ni som kan, gör bot för andra; Min skapelse måste ändra sig; dotter, Min skapelse måste lära sig att tro på Mina Andliga Verk; Min skapelse måste erkänna Mig som Allsmäktig; Mina präster måste förstå hur fel de har när de förnekar Mina Verk av idag;

Men det finns många som erkänner dem

det finns de som inte gör det och det är till dem Jag talar; Jag talar också om dem som har splittrat Min Kropp; tro Mig, dotter, Min Rättvisas bägare är full därför att de har slitit sönder Min Kropp; Jag kommer inte att skona dem längre;

Vassula, tillåt Mig att bruka dig ännu en tid; snart skall Jag samla in Min skörd; kom, älskade;

Herre, må all Din Vilja ske.


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message