DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Allsmäktig   -   Jag Är

12 oktober 1987

(På besök hos någon fann jag en vetenskaplig tidskrift som står för vetenskapliga lösningar på problem, och avvisar andliga verk. Nu för tiden har allt övernaturligt sin “naturliga“ förklaring. Ord som dubbel personlighet, ESP, det undermedvetna, tankesuggestion, hypnos, masshypnos eller självsuggestion. T.ex. stigmatisering förklaras med självsuggestion och skulle alltså vara självförvållat eller schizofreni eller sexkomplex. Folk tycks alltid vilja finna en logisk förklaring. I dessa dagar skulle det inte kunna finnas någon stor profet som Jesaja, för deras fall skulle få någon vetenskaplig etikett. Snart skulle det inte finnas några stigmatiserade helgon utan de skulle klassas som schizofrena, och stigmata skulle vara förorsakade av självsuggestion och hysteri. Det förefaller mig som om de försöker mäta sig med Gud och visa att de kan bevisa för Honom att Han inte är Allsmäktig.)

O Gud, varför?

Vassula, många är de som inte tror på Mig;

Men jag ber Dig om en sak, jag menar det verkligen. Jag ber Dig förstöra alla dessa teorier och läror som försöker utplåna Dig. De är Dina fiender. Varför låter Du dem spridas? Förstör dem; eller också kommer de att förstöra vår tro. Jag ber Dig, gör det.1

Jag skall; hör Mig, sörj inte, tvivla aldrig, tro; tröttna aldrig att skriva, älskade; det är därför Jag kommer; det är för att Jag inte kan se er gå förlorade; förstår du nu, Vassula; lilla barn Jag vill aldrig se dig falla;

Men hur går det med de andra, jag vill inte heller se dem falla, jag vill att Du skall stödja dem lika mycket som Du stöder mig;

Vassula, Jag skall hjälpa er alla;

(Gud verkade nöjd.)

O Gud, förlåt mig för att jag kräver saker, jag är impulsiv, men jag kan inte tåla orättvisor. Förlåt mig för att jag är så rakt på sak.

Jag förlåter dig, barn; säg det;

(Jag hade något annat i tankarna.)

Jag måste säga Dig att som det ser ut just nu, så kommer dessa människor inte att låta sig övertygas ens vid sitt sista andetag, i bästa fall kommer de att klassa det som “Oförklarligt“; men de skulle aldrig säga: “nåväl, det här eller det där kommer från Gud.“

Jag skall övertyga dem; Min makt är större än deras, Jag skall visa er alla att Jag är Allsmäktig; Min Allmakt kommer att visa sig var du än befinner dig; inget öga skall kunna förneka den, ingen människa kommer att kunna förneka att detta tecken kommer från Mig, 2älskade, hur kommer deras teorier då att framstå? 3hur skall deras vetenskapsmän då känna sig? vad blir det av all deras lärdom? Jag skall visa för dem hur deras vishet ter sig inför Min Vishet;

Jag skall utplåna från jorden vad de tror är vishet; detta är en av orsakerna till att Jag använder dig och ingraverar Mina ord på dig, för att göra det möjligt att förutsäga Min Plan; Jag Herren Är, Jag var och skall alltid vara och det är inte er givet att se Mig som icke varande; Jag Är;

O älskade Gud som jag tillber, jag önskar att denna plan gällde just nu, idag, eller nästa vecka!

Jag skall fullborda Min Plan Vassula, så som Jag alltid har fullbordat allt Jag påbörjat;
lilla barn, låt oss be;

ӊlskade Fader,
jag älskar Dig, jag välsignar Dig,
jag tackar Dig för Din Barmhärtighet,
gör mig värdig Dig,
så att Du kan använda mig till fullo,
använd mig så som Du önskar,
jag älskar Dig,
amen;"

älskade, Jag välsignar dig; se på Mig;

(Jag såg.)

Du ler. 4

skriv det;

Och Du visar mig Dina skrattgropar när Du ler.

Jag älskar dig;

Jag älskar Dig, Herre.


1 Jag fann mig själv säga till Gud vad Han skulle göra, för det övergick min förmåga.
2 Skall detta en dag vara ett tecken som visar sig på himlen?
3 Gud svarade inte.
4 Jag tvekade att skriva resten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message