DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Maria är Himmelens Drottning

8 oktober 1987

Jesus?

Jag är;

Jesus, jag vill göra bot för varje skymf mot vår Välsignade Moder. Jag står inte ut med att höra dina skapade varelsers förolämpningar mot Henne, särskilt prästernas. Jag vill hellre låta mitt huvud rulla och försvara Henne.

Vassula, Jag skall låta dig förstå hur Kärleken lider av att höra dessa förolämpningar;

Vassula, låt det bli känt att Jag Herren vördar Min Moder; låt det bli känt för dem som förolämpar Henne att Hon är Himmelens Drottning och att Jag Herren, har krönt Henne med en krona, en krona med tolv stjärnor: Hon regerar, älskade, och detta står skrivet i Mitt Ord; Jag vördar Min Moder och så som Jag vördar Henne bör ni också vörda Henne;

Jag älskar dig, både Min Moder och Jag välsignar dig;

Herre, pastorn förnekade att Hon är vårHeliga Moder, och att vi bör vörda Henne, och när jag sade till honom att Du sagt det från Korset, så sa han att det bara gällde Johannes, och att det ingenstans i Bibeln står att Hon är vår Moder också, och att vi är Hennes barn.

men Jag säger dig igen, dotter, att Min Moder är också er Moder, ni är Hennes barn, det står skrivet i Mitt Ord och Jag säger det igen till dem som inte vet det, Skriften säger,

Var Herre?

i Uppenbarelseboken, att när Satan misslyckades i sin förföljelse av Min Moder, blev han rasande på Henne och gick bort för att strida mot Hennes andra barn, det betyder, alla som håller Buden och bär vittnesbörd om Mig;

Tack, Herre Jesus, för att Du hjälper mig.

Vassula, Jag har sagt dig, Jag är alltid framför dig; förbli liten så att Jag kan fullborda Mina Verk; Jag älskar dig;

Jag älskar Dig, Herre, och välsignar Dig.

oss, vi?

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message