DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kyrkan skall återuppstå!

24 september 1987

(Jag kände jungfru Maria nära mig.)

Vassula, ja, det är Jag, din Moder; Jag har uppenbarat Mig för Mina barn i Garabandal; Jag lät dem se Mig och höra Mig; Jag har visat Mig för dem och de vet det; Jag vill att du skall välsigna dem;

Heliga Maria, hjälp mig att uppfylla Dina önskningar.

Jag skall leda dig Vassula;

Tack.

(Jag var häpen. Senare kände jag rökelsedoft omkring mig.)

det är Jag, Jesus, Jag välsignade dig och överhöljde dig med Min rökelse;

ecclesia (kyrkan) skall återuppstå! vi är ett; när Jag har enat Min Kyrka skall Jag inte vänta längre, kan du känna hur Min Själ längtar efter dig? Jag skall hämta dig älskade, Jag älskar dig;

(Jag var glad över att höra detta.)

Jag känner att jag inte hör hit längre, jorden är verkligen en tillvaro i landsflykt.

älskade, Jag lider också av att ha dig i främmande land, men allt kommer inte att vara förgäves; Jag älskar Min skapelse och du skall föra Min Skapelse tillbaka till Mig; Jag lider av att se dig nere på jorden; lev för Mig, dotter, du måste komma ihåg hur Jag offrade Mig Själv; skulle du vilja göra detsamma för Mig, din Fader?

Gör mig värdig för Dig och för varje offer, Herre.

älskade, Jag, Herren, välsignar dig; kom, allt kommer inte att vara förgäves;

September 25, 1987

(I morse kände jag rökelsedoften igen. Jag visste att Han stod precis på det stället.)

Min spillra, allt Jag ber dig om är kärlek; älska Mig; sprid Mina ord som är:

“Jag, Herren,
välsignar Mina barn av Garabandal,
Jag älskar dem”

älskade, samla dem, förena dem; acceptera allt som måste hända, vare sig det är glädje eller lidande; Jag är framför dig;

Ja Herre. Må Din vilja ske och Dina önskningar uppfyllas.

kom, känn Mig; låt oss dela allt;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message