DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var oskuldsfulla!

23 september 1987

trolovade, lyssna inte på dem som befinner sig i djup sömn, för de vet ingenting, känner ingenting, ser ingenting, hör ingenting; hur skulle de kunna det när de sover och är totalt omedvetna!

(Jesus lärde mig förstå de två världarna: en som är materiell, fysisk, och den andra osynlig och andlig.

Senare, långt senare, när mitt uppdrag tagit sin början, blev jag inbjuden att träffa en av dem som tog emot uppenbarelsen i Garabandal. Det var som om Gud bar mig på Sina Vingar för att jag skulle välsigna henne så som Han önskade, och ge en välsignelse till de andra också per telefon. Jag började inse hur Gud arbetar. Han ber om någonting som verkar omöjigt för oss att göra, men Han hjälper oss att göra det med Andens Kraft.)

kom, det är Jag, Jesus Kristus, Guds Älskade Son; Jag kan, om Jag ville, ge dig fler bevis, men Jag har Mina skäl för att begränsa dig; det behagar Mig att leda dig blint, det förhärligar Mig;

dessutom vill Jag att detta skall bli en läxa för dem som förblindas av sin visdom; Jag vill ha dig oskuldsfull, enkel; Jag har lett dig på detta speciella sätt för att Mina fromma själar skulle förstå att Jag, Herren, ger i övermått; dotter, säg dem att det inte är svårt att tro på Mina Övernaturliga Verk; är Jag då inte Gud och Ande?

var som barn och tro; vilket barn skulle tvivla på att det är Jag som skriver och leder på detta sätt, om du visade dem Mina Verk? var oskuldsfulla!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message