DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var medveten om Min Närvaro

22 september 1987

lite uppmärksamhet gläder Mig! dotter, Jag är nöjd;

(Jesus sade detta till mig för att jag koncentrerade mig på Hans Närvaro och ansträngde mig för att se hur Han såg ut. Idag var Hans hår lagt bakåt.)

när Jag märker att du försöker vara medveten om Min Närvaro, förhärligar du Mig; låt oss be; dotter, börja så här,

“O Älskade Skapare, Helige Ande,
jag välsignar Dig för de Under du har överöst mig med,
jag välsignar Dig för Ljuset som Du utgjutit över mig,
Ära vare Gud Allsmäktig,
amen"

(Jesus visste att jag hade svårt att finna de rätta orden för att prisa Honom; den här bönen är bara för mig.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message