DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall leda många tillbaka till Mig

21 september 1987

Min Gud, vad jag önskar att alla ska älska Dig och vända sig till Dig och upptäcka Dig.

O dotter, hur mycket önskar inte också Jag detta!

(Gud verkade längta efter att detta ska ske!)

Vad Jag önskar att världen ville inse att Du är mitt ibland oss, så nära. Hur mycketDu älskar oss, vad jag önskar att de kunde förstå att vi bara är gäster här på jorden, och att Du väntar på oss. Vad jag önskar att de ville älska varandra, sluta upp med sitt hat och sin egoism, leva för varandra, bry sig om varandra, tillbe Dig vår Fader, enas.Vad jag önskar att de ville tro på Dina tecken och inte gömma undan dem och tro att de på detta sätt gör Dig en tjänst. Vad jag önskar att de ville inse hur fel de har och se Dina Rikedomar!

Vassula, det är Jag som har gett dig dessa önskningar; de håller på att genomsyra dig och Jag skall hålla Min Låga vid liv i dig, altare, för evigt; sprid Mina ord, “Jag, Herren, välsignar Mina barn i Garabandal“

Herre, jag sprider dem i mån av min förmåga. Jag behöver kanaler för att få en bredare spridning av dem.

Vassula, Jag har gett dig vittnen,

Du menar mina vänner?

andra också;

Du menar från Kyrkan, prästerna?

ja, Vassula, de är dina vittnen;

Ja Herre.

låt Mig gravera in Mina ord på dig;

Jesus, jag kom just ihåg, den där mannen som inte alls tror att uppenbarelsen kommer ifrån Dig. Det är den förste.

Jag vet,

Men varför?

av det enkla skälet att han är lärd;

O min Gud, jag har så många önskningar!

bara be Mig;

Bara be?

ja, älskade be;

Om vad som helst?

vad som helst;

Min Gud, jag önskar en förändring till det bättre. Jag önskar att deras hjärtan flammar upp av kärlek till Dig och att miljarder tillber Dig, prisar Dig, alla på sina knän. Jag önskar att de ska känna så som jag känner, hur mycket Du älskar oss, och hur nära Du är oss, och hur nära vi kan få vara Dig; en Far, en Vän, en Gud, allt i en. Kan Du inte låta Ditt Ljus skina på dem och väcka upp dem som Du gjorde med mig? Jag vill att de ska dela den lycka och närhet som jag har till Dig. Älskade Fader, de är också Dina barn.

Vassula, allt skall bli gjort; Jag skall leda många tillbaka till Mig, trots deras ondska skall Jag hjälpa dem; tröttna inte att sträva med din Gud;

vi, oss?

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message