DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Överlåt dig
Jag vill att denna ödemark skall bevattnas

20 september 1987

dotter, vid det här laget har du nog förstått hur Jag arbetar; tro, Min Vassula, för in i dig skall Jag andas många fler uppenbarelser; överlåt dig helt åt Mig och låt Mitt finger skriva in Mitt Ord i dig; kom, lilla barn och smek Mig;

Ja, Herre.

(Med detta menar Jesus att smeka Honom på det stora porträttet jag har av den heliga Svepeduken. Jag har för vana när jag mediterar eller talar med Honom, att ofta sträcka fram handen mot porträttet, smeka Hans sår, som om jag ville stryka bort blodstrimmorna, och lindra Hans smärta. Jag gör detta utan att tänka, för jag är helt försjunken i min meditation.)

Vassula, Mina och Min Moders uppenbarelser i Garabandal bör förklaras autentiska; hör Mig, Vassula, varje gång Min Moder visade sig för Mina utvalda själar och upplyste dem med Sin nåd, stod Jag bredvid Henne, men inget öga kunde se Mig; Jag visade Mig ibland i ett barns gestalt för att välsigna dem som ärade Mig;

dotter, Jag önskar att dessa uppenbarelseorter blir mer hedrade; Jag önskar att den Heliga Stolen ville hedra Mig genom att välsigna dessa Heliga platser; Vassula, Jag menar inte bara Lourdes och Fatima, Jag menar också Garabandal; Jag kommer för att ge ära åt uppenbarelserna i Garabandal;

Jag önskar se Min Heliga Stol där för att välsigna den platsen, och rätta till allt som blivit förvrängt och felaktigt proklamerat av Mina prästsjälar som sårar Mig, skingra tvivlen och utplåna smädelserna från dem som förnekade uppenbarelserna, kommer Min Påvestol att göra detta för Mig?

Herre, min Gud, hur ska de få veta allt detta?

lämna detta arbete åt Mig, Vassula; Jag skall finna ett sätt att låta dem få veta; dotter, Jag önskar att varje gång Jag ger dem ett tecken på Min Närvaro, hur litet det än är, så önskar Jag att den Heliga Stolen förhärligar Mitt tecken genom att välsigna det; Jag vill att världen skall få kännedom om Min Närvaro, Mina Rikedomar, Min Barmhärtighet och Mina Himmelska Verk; Jag vill att Min Heliga Stol i större utsträckning visar fram de tecken Jag ger och ger världen föda; Jag vill ha Mitt land fruktbart; låt dem inte plocka de få blommor som finns kvar; Jag vill att denna ödemark skall bevattnas, vem vill vattna Min trädgård? varför försummar de Mina blommor?

Älskade Jesus, om jag inte tar fel, så tog det dem sju år att bekräfta ditt mirakel i Fatima. Min Gud, jag kan föreställa mig förnekanden, fördömanden, svårigheter att acceptera.

blomma, sörj inte; låt Mig hjälpa dig; Vassula, Jag uppnår alltid Mina mål;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message