DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var Mitt altare

13 september 1987

(Den åttonde kallade mig Jesus till den Heliga Kommunionen. Idag gick jag och tog emot Honom.)

Fader i Himmelen,
Låt inte människor bli orsak till min undergång.
Låt dem inte ta bort vad Du redan har gett mig.
Jag fruktar deras okänslighet,
och när de stänger sina hjärtan för Dina Himmelska Verk,
och tillsluter sina öron
är Jag mycket svag och sårbar.
Med ett enda ord kan de knäcka mig,
lika lätt som man bryter av ett strå.

O Vassula, Vassula, ta Min Hand; om de förföljer dig, är det Mig de förföljer; om de hånar dig, är det Mig de hånar; Kärleken lider;

Bevara mig, Fader, för dessa människor.

Kärleken skall hjälpa dig; smycka Mig med renhet, var Mitt altare; bär Mitt Kors med Mig; altare, sörj inte;

Jag välsignar Dig, Fader. Jag längtar efter Dig.

(Senare)

(Denna söndag, den 13 september, var det andra gången sedan dessa uppenbarelser började som min själ var fullständigt fylld av ångest, en sorgsenhet utan förklarlig orsak; en bitterhet som jag inte trodde jag skulle överleva. Fysiskt gjorde det också ont. Mitt bröst var tungt och smärtan rann ner längs mina armar. Jesus ropade på mig)

Vassula, förena dig med Mig och känn Min smärta; de korsfäster Mig på nytt;

Varför, varför gör de detta mot Dig?

älskade, de vet inte vad de gör;

Vem gör detta?

många själar; Jag älskar dem och ändå föraktar de Mig; Vassula, dela Min smärta, var ett med Mig;

Vi, oss, Herre?

ja dotter, tillsammans lider vi av människors trolöshet; håll Min Hand, tillsammans;

Tillsammans, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message