DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Trofasthet

12 september 1987

Trofastheten finner alltid ett sätt att vara med Mig; älska Mig och var trogen, barn; Mina Verk är fördolda för de visas ögon; Jag har dolt Mina Verk för dem; Min fördolda Vishet ger Jag till de ödmjuka och till små barn;

dotter, Jag är Ande1 och Jag har närmat Mig dig, undervisat dig som Ande till ande; Min undervisning gavs dig på ett andligt sätt, inte så som man undervisar i filosofi; Vassula, var beredd på vad som måste komma, för en oandlig människa kommer inte att godta dessa verk som Guds Andes verk; han kommer att trotsa dem, eftersom de övergår hans förstånd, för detta kan bara förstås med Andens hjälp; Jag, Herren vet vad de visa tänker, och Jag säger dig sannerligen, de övertygar Mig inte;

(Av någon anledning led min själ denna kväll. Jag längtade efter Gud. Jag ångrade mina synder. Jag frågade Honom om Han ville lyssna på mig, om Han ville höra en stund på min bekännelse. Här stod jag inför Gud med ett helt lass av synder igen...)


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message