DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Trolöshet är människors svaghet

11 september 1987

Vassula, låt Mig säga dig, Visheten har inte bara lärt dig att finna Frid; Visheten har inte bara höljt dig med myrra och med doften av Hennes Upphöjda Kärlek; Visheten har inte fört dig genom slingrande stigar genom fruktan och prövning, för att nu överge dig; nej Vassula, Jag har fört dig dit där Jag ville att du skulle vara; vad Jag har påbörjat och välsignat skall Jag slutföra, kom, vila dig mot Min skuldra;

(Senare)

lilla barn, Jag finner sällan trofasthet hos människor;

Jag vill varna dig för människors svaghet som är trolöshet; Jag älskar dig och skall stödja dig, Jag vet ju hur bräcklig du är; tillåt Mig blomma att kyssa dig;

(Jag lutade mig mot Gud och Han kysste min panna, mig, Sitt barn.)

Jag älskar dig, Jag har helgat dig, Jag har gjort dig fri; kom, Jag och du, du och Jag, vi, oss, ära Mig genom att älska Mig hängivet;

(Jag älskar Dig. Helige Fader, får jag kyssa Dina händer?)

gör det ständigt, dotter;

(Jag kysste Hans handleder.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message