DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tro på Mina Himmelska Verk

25 augusti 1987

kom ihåg, Mitt barn, den kärlek Jag har till dig; Vassula, lilla barn, Jag har välsignat det röda korset du bär kring halsen; tro! tro på Mina himmelska Verk, Vassula;

Min Gud! Tack. Ju mer Du ger mig desto mer känner jag att jag förtjänar det mindre och mindre.

Jag älskar dig; kom, håll dig nära Mig, Jag tycker om att höra dig säga de saker Jag lärt dig, om Min Närvaro och om andra saker; när du undervisar Ismini, lev för Mig, förhärliga Mig;

Ibland, Herre, känner jag inte Din närvaro så starkt och tänker: “nu är inte Gud så nära mig.“ Varför är det så, Herre?

du tar miste och tror att Jag inte är tillräckligt nära dig, fast Jag i dessa stunder är så nära dig som någon kan vara; du är inte ensam, ALDRIG!

(Plötsligt kunde jag urskilja Honom så tydligt. Genom vissa gester visade Han mig Sin levande Närvaro! Det varade under flera minuter. Det var underbart!)

allt är andligt;

(Detta förstod jag som att allt är övernaturligt, och omöjligt att förstå om man ser dessa visioner på ett fysiskt plan. De är inte fysiska och alltså omöjliga att förklara fysiskt. De hör hemma i den övernaturliga sfären och inte i vår verklighets sfär.)

många av er verkar glömma att Jag är Ande1 och att också ni är ande;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message