DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sprid Mitt Budskap

24 augusti 1987

Vassula, ångra! 1

Jag förlåter dig dina synder; nu vill Jag att du skall prisa Mig!2 Vassula säg: “Ära vare Gud Allsmäktig”; vet du vem Jag är?

Du är Alfa och Omega, alltings Skapare

du svarade väl, Mitt barn; nu säger Jag dig detta: saliga de som läser Mitt Budskap och tror att Jag skrivit det, utan att ha sett Mig skriva; saliga de som hör Mitt Budskap och följer det; saliga de som enas och söker fred och kärlek; sprid Mitt Budskap, sprid Min Frid och låt den härska i alla Hjärtan, tvivla aldrig på Min Kärlek;

Hur vill Du att jag ska sprida det, hur skulle jag kunna göra något? Jag är hjälplös.

vänta Vassula, så får du se; Jag skall hjälpa dig; kom, oss, vi?

Ja Min Gud. Oss, vi.


1 I ångrade mina synder.
2 Jag tvekade eftersom jag inte fann de rätta orden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message