DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Abel är Min Säd

20 augusti 1987

Min God?

Jag är;

Jag tror att jag förstår Ditt förra budskap.

du har bara förstått en del av det, barn;

En del av vad jag förstod är att Kain även är teknologi som kommer från människor, icke-andliga företeelser?

ja, Kain representerar allt som hör till världen, skriv; Kain representerar allt det som Mina Ögon avskyr; i denna tidsålder representerar han missgärningar, materialism, revolutioner, hat, hedendom,1 förtryck av dem Jag välsignat, omoral; Kain förstod aldrig Abel som Jag skapat till Min avbild; Abel kommer från Mig, han är Min säd;

Betyder det att han är andlig och älskar Dig?

precis, och på grund av denna skillnad avskydde Kain honom; Jag har sagt att de kloka inte kommer att förstå det som kommer ifrån Anden;

Herre, det är något som oroar mig.

(Jag vill inte skriva ner det.)

Jag vet, allt Jag önskar är att uppväcka hans visdom; vilket är viktigast för dig, att lämna honom under tunga kvarnstenar eller att du måste oroa dig? kanske måste du lida, vilket väljer du?

Utan tvekan skulle jag då välja att lida för honom.

Jag väckte dig ur sömnen; skulle Jag då inte göra detsamma med andra?

Jo, Min Gud.

så ge Mig då frihet att handla genom dig, helgad genom Min hand; Min Ande är över dig, trolovade, Min Själs älskade; Jag har gett dig frikostigt, ge också du frikostigt; kom och uppgå i Mig och var ett med Mig! Jag älskar dig, Min Vassula;

Jesus, jag ska göra allt Du önskar.

(Jag finner inga ord, för vad jag än säger, räcker det inte.)

kom då, Jag skall upprätta Min skapelse; oss? vi?

Ja!


1 Ateism.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message