DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var och en som söker Mig skall finna Mig

14 augusti 1987

Min Gud?

Jag är; ta emot Mina ord för idag; “var och en som söker Mig skall finna Mig,”

älskade, älska Mig alltid brinnande och ära Mig; beskriv Mig och säg till Örjan, “tro ... tro ... tro; kom, älskade, Jag har verkligen kallat dig, broder! vad Jag älskar dig! Jag, din Frälsare, ger dig Min Kärlek, Jag är Frid; kom; kom till Mig och träng djupt in i Mina Sår, känn Mitt Hjärta, känn Mig ... lev i Mina Sår, broder;”

blomma, älskade, stanna kvar;1 här är Min Moder;

ack Vassula, låt Mig tala om för dig vad som skall komma; du kommer att förhärliga Min Son; dotter, ät av Honom;

O, Heliga Maria, Du har alltid uppmuntrat mig! Ända från början har Du varit mitt stöd.

(Jag kände en kärlek till Henne, lika stor som jag känner till Gud. Hon är så moderlig!)

bär alltid Min medaljong, för Jag har välsignat den på dig; ta emot vår frid;

(Jag föll ner inför Henne i vördnad och bön)


1 Jag var färdig att gå.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message