DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kontemplation

7 augusti 1987

Jesus?

Jag är;

(Jesus gav mig åter bilder av då Han gisslades, högra sidan av Hans ansikte var svullet. Jag kände mig åter helt förstörd.)

Vassula, Jag älskar er alla så mycket!

Fort, fort1 ...

med Min makt skall Jag uppväcka även de döda; Vassula, Jag skall förklara Mitt budskap från förra veckan; vet du att Jag undanhåller en liten del av Mitt Ljus? känner du detta?

Ja.

bra; genom att undanhålla bara en aning av Mitt Ljus, ger Jag näring åt ditt förstånd genom att Jag får dig att söka Mig mer, Jag lyfter dig till kontemplation och levandegör den så att den blomstrar och blir fruktbärande;

Hur livnärde Du mig innan du ledde mig in i detta?

Jag gav dig tillflyktsorter som ligger utanför ditt förstånd; nu vill Jag att låta dig tränga in i en högre grad av meditation; Vassula, du måste gå vidare; Jag berikar bara din föda med denna lilla förändring; Jag vill att du skall ha detta klart för dig; Jag har sagt att Jag skall lösgöra dig på alla sätt, eller hur?

Ja, det har Du, Herre.

genom att du nu är befriad, kan Jag uppliva dina själsförmögenheter,

Den där insikten Du talade om?

ja, den insikt du får genom denna andliga nåd kommer att hjälpa andra;

Hur då, Herre?

du kommer att kunna förstå Mina barn och på så sätt kunna hjälpa dem; uppfatta det inte som att jag överger dig då Jag drar undan Mitt Ljus något litet; nej, Vassula, Jag för bara din själ fram mot helighet;

Herre, jag var rädd för att bli som en båt utan åror som driver baklänges, och mista allt som Du har lärt mig! Jag greps av panik!

Vassula, Jag måste rena dig; förstå att när en själ renas, genomgår själen stark ängslan och ångest; men Jag säger dig detta, att stark längtan efter Mig gör dig redo att upphöjas till denna välsignelse;

Som är?

som är kontemplation; Jag vill att din kärlek skall bli så fullkomlig att du ger dig själv helt och fullt åt Mig;

Jesus, min själ längtar efter Dig.

lilla barn, längtar inte också Jag efter dig? 2 vi, oss; come, let us go;

(Nu förstår jag att Jesus lär mig.

två saker samtidigt: kontemplation och insikt. Den 26 juli var det som om Gud förberedde mig på denna förändring; för redan dagen därpå kände jag att Han drog undan sitt Ljus en smula, Jag fick panik. Min själ började genast leta efter orsaken, eftersom jag bär på skuld och är full av synd, jag undrade vilka synder det var som förargat Honom så att han dragit undan sitt Ljus. Hade jag förolämpat Honom? Eller kunde det vara Satan som gjorde mig detta? Jag tänkte att vare sig det är det ena eller det andra, så borde jag just därför klamra mig ännu fastare vid min Frälsare, be mer än vanligt, meditera mer och använda till fullo alla nådegåvor jag fått, känna Hans Närvaro, tala med Honom mer än någonsin, aldrig glömma Hans Närvaro, arbeta hårdare än någonsin. Om det är Satan, kommer han att fly i raseri, så jag låter honom rasa och han kommer att lämna mig ifred. Om det däremot är från Gud, en prövning, då vill jag bestå den som en god elev. Jag vill se Honom le.

Det gick flera dagar, ingen förändring. Mina krafter började svika; paniken kom krypande. Jag försökte tjäna Honom med mera iver och hängivenhet, jag kunde inte förstå varför ingenting hjälpte, åtminstone föreföll det mig så. Då förklarade min Frälsare och Lärare för mig vad det var som höll på att hända. När jag trodde att Han hade övergett mig, var det bara en rening som Han lät mig genomgå för att lyfta mig till en högre nivå av meditation, utveckla mitt förstånd och genomlysa det med ett subtilt3 ljus som närde mig med insikt.)


1 Här menade jag: “skynda att genomföra Din vilja, så att Du inte behöver lida mera.” Jag stod inte ut med att Han led.
2 vi, oss = Han påminner mig om att använda dessa två ord när jag talar med Honom.
3 Det är tydligttill och med när jag förklarar mina egna känslor, så är det Gud som dikterar det för mig. Ordet “subtilt“ blev uttalat högt för mig, när jag tvekade om hur jag skulle beskriva det här ljuset. Jag slog upp det i lexikonet för att ta reda på vad det betydde, för jag visste inte...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message