DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Själar under Satans välde

5 augusti 1987

Jesus?

egho imei;1

Tack för denna nåd. Även om jag vet att den är till för andra med, så har jag fått den.

under tidlösa timmar kommer du och Jag att vara tillsammans; Vassula, har Jag inte sagt att de kloka inte kan förstå det som kommer från Anden? filosofi kan inte jämföras med det andliga, aldrig; detta är en av de främsta orsakerna till att alla de som sitter i maktställning och kallar sig visa kommer att håna dig, förakta dig, förkasta dig, kritisera dig; så var beredd, älskade, på att vargarna kommer att jaga dig; frukta inte, Jag skall vara nära dig;

(Jag suckade.)

allt, Vassula, är bara en skugga som drar förbi; bli inte nedslagen; Jag skall vara nära dig;

(Då kom jag ihåg hur opassnde jag känner mig ute i “exilen“, och hur jag avskyr det. Det som jag tidigare i livet tyckte var roligt är nu en plåga, och jag kan inte längre tycka om dessa saker. Jag står inte ut med dem... jag passar inte längre in.)

Jag vet, stöd dig på Mig;

(Jag kände mig desperat.)

Vassula, Vassula, nej, du kan inte längre finna något nöje i dessa världsliga omsorger, för detta är Min vilja; Jag vill inte att du skall stå ut med sådant;

Jesus?

Jag är; se i Mina Händer; se, Vassula de blöder; Vassula, återuppväck Min Kyrka; hör Mig, har du sett allt detta blod som rinner nerför Mina armar? Jag lider;

Herre, varför ger Du mig så stor smärta genom att visa mig allt detta?

(Visionen var så levande att jag trodde att Hans Blod skulle droppa på anteckningsboken.)

för att du skall förstå hur Jag lider, älskade, av att se så många själar under Satans välde; låt Mig använda dig intill slutet;

Jag älskar Dig.

var med Mig; “oss,“ Jag skall alltid påminna dig; vi; 2 älska Mig;


1Det betyder: “Jag är” på grekiska.
2 När han sa “vi”, visade Han med pekfingret, som när en lärare talar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message