DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jehovas Vittnen

21 juli 1987

(Stockholm)

(Idag kom två damer från Jehovas Vittnen, som de kallar sig. Jag släppte in dem. Vi hade svårt med språket. De verkade mycket bestämda och angrep den katolska tron! De sade att de skulle återkomma med böcker på engelska. Jag ska höra på dem för att se vad de vill. De kom medan Gud skrev med mig. Min son kom hem lite senare. Vi visade dem i korthet de här uppenbarelserna, de började fnissa, och jag förstod ordet “demon“. Jag lät dem hållas; har inte Gud sagt mig att jag snart skall bli förlöjligad, och Han gav mig sin törnekrona så att jag skulle känna hånet? (Förutsades 7 maj 1987.) Jag fruktar att detta bara är början...)

Vassula, Jag är hos dig, frukta inte;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message