DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Visheten är åtkomlig för alla ärliga hjärtan

15 januari 2023

Min Gud Du är inom allt som Du har skapat, det betyder inte att du inte är utanför allting också, Du är närvarande överallt, men inte synlig för ögat…

Mitt barn! hör på Mig: se på dig själv… Jag, som är Oskapad och Otillgänglig, har ändå kommit till dig, obetydliga varelse, för att uppenbara Mitt Heliga Ansikte och genom dig även för många andra; Jag har förenat dig med Mig med kärlekens bojor och Jag ensam lever i din själ; har Jag inte närmat Mig dig på detta outsägliga sätt? sett Mig med din ande men för ögat fördold? hört Mig genom Min Helige Ande men för ditt fysiska öra hörs ingenting?

Jag vet att ingen kan beskriva dig och påstå att de förstått det Ofattbara, det Otillgängliga; ändå, på något mystiskt sätt förblindade Du min syn för denna värld i utbyte mot att kunna se den Osynliga världen; ingen kan beskriva Gud, trots det kom Du och presenterade Dig för Mig som vår Fader! andra har erfarit Dig som El Shaddai, några som Eld och andra som Ljus och så vidare, men för oss i våra Tider, visade Du Dig som Fader; Din önskan är att vi lär känna Dig på ett förtroligt sätt och förstår Din faderliga tillgivenhet; Du värdesätter dessa två saker så mycket 1och så, jag ber att Dina önskningar skall förverkligas och att alla varelser kommer att lära känna och förstå Dig;

kom: ju mer du träder in i Mitt centrum, din Gud, desto mer kommer du att förstå Mig; och desto mer kommer du att lära känna Mig; du kommer att förstå Mina Motiv och Min Vilja; så be Min älskade, och förståelse kommer att ges dig; bönfall Mig med kärlek så kommer Andens Visdom över dig som låter dig även lära känna Mig; var som en nära släkting till Visheten och Jag ska välsigna dig genom att ge dig denna Gåva som är att vara Min Trons Gemål, så kom sedan och utveckla Henne, för Hon är ditt Hem;

välkomna Mig som din Fader så att du blir Mitt barn och dela 2 Mitt Rike och ditt Hem; förbli inte håglös i jämmer och klagan; Visheten är åtkomlig för alla ärliga hjärtan; upptäck Mig, Mitt barn, och misslyckas inte med att känna igen Mig; söker du efter Mig, din Gud? är du angelägen om att finna Mig? kom vinstockens gren, kom ut ur din kokong och Jag ska lära dig leva ett fläckfritt liv; Jag har skapat er alla till att bli gudar genom delaktighet, adoptivsöner och döttrar till den Allra Högste;

minns du hur helgonen blev upptagna som gudar? det är därför som Jag undervisat er om att dö från er själva och ödmjuka er själva för att erhålla den anspråkslöshet som krävs för att bli gudomliga; ni är alla förutbestämda att bli lärjungar för att styra och regera med Mig; emellertid kan denna gåva inte ges om det inte sker en förvandling i er själ; av naturen är ni alla moraliskt korrupta, men Jag kan göra er omutliga om ni tillåter Mig; du ser, Mitt barn, de som upphöjts till gudar kommer att kunna se Mig som sin Fader; ledda av Anden kan de skåda sin Skapare och sanna Fader; detta är Min önskan, att tillåta alla att vara delaktiga i Min Gudomlighet; sen kanske du frågar dig: ’vad vinner man på att känna Gud?’ när du känner Mig blir du förförd av Min Kärleks Storhet som du aldrig kommer att glömma; då får du Liv; det är vad du vinner;

till er, i dessa dagar, kommer Jag som en mor som lär sina barn rätt förhållningssätt, även Jag kommer för att disciplinera er och visa att Jag är ert utmärkta Arv och vända era ögon och fästa dem på vad som är rätt och inte smärtfyllt för er själ; Jag har kommit för att hejda er från att hylla värdelösa saker;

när det gäller gåvan att Förstå Mig, kommer Gåvan att lysa upp er själ, för den Helige Ande älskar att dela med sig av Sina Kunskaper med er, och är Den som ger er Gåvan att förstå Mig och vad som är bäst att värna om i livet på jorden; Han vill få er att förstå det goda i att förneka de världsliga tingen och förneka världslig makt och ära, allt detta kommer att förlora sin dragningskraft på er och kännas osmakliga, för den Helige Ande kommer att ge dig fattningsförmåga långt över det vanliga, vad som räknas är att kunna möta Mig din Gud och att leva i Mig; din förståelse för Mig kommer att utvecklas och ju djupare du kommer in i Mig, som Jag sa förut, desto mer klarsynt blir din förståelse för Mig; och desto mer glädje, kärlek och frid kommer din själ att få från doften av Mitt Hjärta; då kan ingenting i denna värld störa friden du förvärvat i din själ, så Min kära, håll ditt sinne fäst vid Mig, din Gud, och det kommer att innehålla ingenting förutom Mig;

väldigt många genomgår prövningar idag 3 därför att, Mina kära älskade barn, i det syndfulla tillstånd er själ befinner sig i är ni offer för den materialistiska världen, den ger er ingen frid, inte heller glädje eller kärlek; ni har ingen egen kraft att ensamma uppfylla allt vad Jag ber om, det är därför, ännu en anledning, att Jag stiger ned på detta vis i era Tider för att uppenbara Mitt Heliga Ansikte, för att undervisa er med Ömhet; den Helige Ande, Försvararen, är er Lärare idag och genom Honom kan ni lära känna och förstå Mig er Gud; och Jag vill hjälpa er alla genom Nåd…;

lyssna på Mig Mitt Barn, kommer du ihåg vad Jag sa om att binda dig till Mig med kärlekens band? dessa band är för evigt!

jag är så glad för det!!!

har du något du vill säga Mig?

ja, det har jag…

 vad det än är du vill säga låt det vara välgörande och passande för Mitt folk, för att stärka deras tro, hopp och kärlek till Mig;

Jahve, Du är en Allsmäktig Konung, stor i Din Härlighet; först vill jag tacka Dig av hela mitt hjärta för att Du hörde vad jag sa till Dig under den Heliga Liturgin; ja, inför alla Dina Änglars närvaro; men nu…

 ja?

redan saknar jag ord…

 tillåt Mig att hjälpa dig…;.

 må Din Hand finnas med för att hjälpa Mig…

 skriv nu; 4

när jag har problem med att finna ord för att uttrycka mina tankar,
kallar jag på Dig och Du svarar mig;
jag kan säga, ”hjälp kommer till mig från Jahve” som skapade hela kosmos; detta är vad jag vill vidarebefordra till alla, ett testamente;
ett övertygande vittnesbörd som jag redan framfört
i de flesta av mina församlingar
trots det jag gör känns mitt vittnesbörd aldrig komplett
till och med nu är jag osäker på om det kan bli komplett och grundligt,
för hur kan någon beskriva Dig,
min Eviga Gud, när Du besöker någon av oss?

Guds Härlighet har visat Sig för mig flera gånger,
även vid ett tillfälle med escarchas 5,
jag som bara är en varelse av kött,
en landsflyktig som fortfarande trampar denna jord;
Du, den Allsmäktige, visade mig Din Härlighet den dagen,
och i detta Majestätiska möte,
förundrades min själ över Guds Närvaro
tvättade bort mina fläckar och klädde mig med glädje;
Skaparen vars prakt och glans,
makt och skönhet, som överträffar alla kända
och okända underverk, var plötsligt hos mig;
här var Han, Alfa och Omega,
utan förvarning steg Du i tysthet in i mitt rum den dagen,
precis bredvid mig, en plats alldeles för liten för att rymma Dig!
Du som är Alfa och Omega, som härbärgerar hela universum,
steg ned från Din Kungliga Tron, lämnade Ditt Kungadömes Krona och Spira
och all Din Härlighet bakom Dig, för att besöka mig i mitt rum?

 

Du böjde Dig ned för att få mig att höra Ditt Ord
medan Det uppenbarades gav det min själ Ljus;
varsamt öppnade Du mitt andliga öra för att höra Ditt Ord;
hur välsignade är inte de som får höra Din Röst!
Ljuvlighet är som dagg på Dina Läppar,
Majestät och Glans skiner på mig;
Din Närvaro förnyade mig med en beslutsam ande,
så jag gjorde inget motstånd, inte heller blev jag rädd eller sprang min väg
för i Din kärleksfulla Närvaro och Faderliga ömhet
fångade Du mitt hjärta vid åsynen av Jahve,
jag deltog innerligt och är fortfarande förundrad,
jag jublade och utbrast: nu kan Jahve rädda våra själar från vårt elände 6
och hjälpa oss i denna miserabla värld, minns Du?

det gör Jag, och Jag svarade ”tror du att Jag kan hjälpa dig?”;

och jag sa ”Ja! Du kan”; 

Jag frågade dig ”varför?”;

Mitt enkla svar var ”för att Du är Gud!” och sedan var Du tyst några sekunder…

det var Jag för det var tvunget, för Min Frälsningsplan var att uppfostra dig till att skriva ned allt Jag sparat för era Tider, för denna döende era och erbjuda Himmelsk Näring till de svältande; befria fångna från syndens bördor, låta Himlen komma närmare jorden, ge rättvisa till dem som blivit avvisade, hela brustna hjärtan och påminna dem om deras sanna Grund och att Jag är deras Fader! sedan närmade Jag Mig dig ännu mer för att lyfta din blick mot Mig så att din själ skulle känna igen Mig, och påminna dig och andra att ert Hem är i Himlen och ingen annanstans;

                                    Jag är ert Hem…;

Du drog undan slöjorna som täckte mina ögon,
Du dammade av mitt minne som öppnades för att endast höra Ditt Ord,
mängder av smuts tvättades bort från mitt sinne,
och jag omfamnade Dina Ord som påminde mig om att jag var Din,
och ingen annans, att jag härstammade från Dig,
att jag kom från Dig, att jag var Din avkomma och att jag tillhörde Dig!

vi som är ynkliga varelser, har en häpnadsväckande Fader,
trots det har många glömt vem som är deras upphovsman!

när jag smakade Din Sötma och Din Faderliga Kärlek,
kände jag mig förvirrad av hur intim Du var med mig,
sedan dess blev Du min Sång att sjunga i Dina Församlingar,
att med Din hjälp guida och leda nationer
i Jahves Kungliga Boning och i Jahves Hjärta!

Himlarna och alla Änglakörer förkunnade då Din Härlighet:
”här är Herren Sebaot som stiger ned från Himlen
för att möta sin avkomma och som en Brudgum äkta dem,7
Han kommer även som en Fader, den Allra Heligaste,
att möta sin avkomma med glädje och ge deras ögon Ljus,
och forma hårda hjärtan till levande hjärtan;”

vår Fader i Himlen är ömsint och gläder Sig i rena hjärtan
och fröjdas i närvaro av de Barn som har ett enkelt hjärta;

från den dagen är mitt hjärta fäst vid Hans Hjärta,
för att vandra med Jahve i de levandes land;
mitt hjärta jublar, min själ gläder sig när jag vet vem min Fader är
för Han är även mitt Hem, min Släkt, min Familj och mitt Liv;
Han är min Sanna Rådgivare och Lärare,
som instruerar oss med Vishet;

Jahve, den mest Trofasta, vår själs Väktare,
i dessa dagar vill Du sträcka ut Din Hand för att nå alla,
så att de med glädje får hylla Din Vänlighet,
sedan kommer de, i sin tur, att förkunna Ditt Heliga Namn
för kommande generationer;
för de kommer att vittna om Din Ömsinthet och Din Barmhärtighet
för ett folk som ännu inte fötts; Amen

är det vad du önskar att Jag ska göra för dina bröder och systrar: sträcka ut Min Hand till dem?

Ja

hör Mig: Jag gör så, dotter… låt alla be på det här sättet, av hänsyn till den kärlek du har till Mig, ska Jag sträcka ut min Hand;

Fader, Du är så generös! så omtänksam… jag har inga ord…

Min trofasta Kärlek har helat dig, och kommer att läka många fler, dotter, Jag kommer aldrig att överge dig; Jag är din tillflykt; var modig dotter och stöd dig alltid mot Mig; andas in Min Andedräkt som håller dig stark och vid liv … se till att Min Röst når ut till hela världen och sprid Mina Budskap till världens ände; du har nu skrivit ned vad Min Ande ledde dig att skriva…

Mitt Ord förmedlas via din mun i församlingarna och förser de svältande med näring, Det kommer att blomstra och återvänder aldrig till Mig ofullbordat, Det kommer att ha uppnått avsedd effekt;

hitta din styrka hos Mig och du kommer aldrig att lida brist; Jag Välsignar dig Mitt barn… Kärleken älskar dig…

 


1Jer. 9:22-23 ”Så säger Herren: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner Mig.”

2 Jag hörde samtidigt: var välkommen in;

3 jag hörde även ordet eld,

4 många gånger ger mig den Heliga Ande orden, hjälper mig att skriva vad jag verkligen vill säga men inte kapabel att uttrycka vad jag har på hjärtat

5 himmelskt glitter

6 detta ägde rum medan jag bodde i Bangladesh där det var fattigt

7 med hänsyftning till Jes.54:5 ”Ty din man är han som skapat dig, han vars namn är Herren Sebaot,”.


FÖRRA BUDSKAPET   -   INDEX   

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message