DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ära himlens och jordens Skapare

2 januari 2023

Herre?

Jag Är! var inte rädd, återuppliva minnet av Mitt första besök hos dig liksom alla händelser som följde på denna för de kommer att vara till gagn även för dem som läser Mina Budskap; låt alla få veta hur Jag möter Mina egna med utsökta välsignelser, hur jag granskar hjärtan, för oskuld och hederlighet kommer alltid att dra Mina kärleksfulla Blickar till dessa hjärtan;

Lyssna till Mig: påminn alla om att Min förlåtelse inte har några gränser, trots att Jag i dessa dagar blir konstant sårad av Min egen skapelse som Jag älskar till dårskap, Min Nåd över dem vittnar om det, för som du vet, hos Mig finns både Nåd och Vrede, så vid vedergällningens tid kommer världen att få lida; om du frågar varför, se på din egen situation, tänk då över hur mycket synd som hopar sig på hela er generation, och med synden kommer ondskan;

Jag är här och talar till er nu i era dagar, för att föra er varsamt fram till den Kungliga Porten in till Mitt Rike; var inte som en okänslig dagdrivare, fräck och högfärdig; vänd inte kappan efter vinden, stärk tron på Mig för Jag är din Rådgivare och den som uppfostrat dig; från första början har Jag varit din Beskyddare och ditt Stöd;

oh… Min dotter, idag är väldigt många nära Dödens Portar! Om de bara hade insett vem som kallat dem under alla dessa år så hade de fallit ned på sina ansikten och dyrkat Mig i vördnad, för de hade förstått att Jag Är den Jag Är den allra Högste som kallar dem;

”frukta Gud och prisa Honom er hyllning, ty stunden för Hans dom har kommit. Tillbe Honom som har skapat himlen och jorden och havet och alla vattenkällorna.”1

Den stig som leder till Mig leder till säkerhet och Evigt Liv! Jag har uppfostrat dig, så, för att leva som Min avkomma får du inte synda! tillåt Mig att påminna dig om att från början, min Vassula, vilade Min Helige Ande över dig och smorde dig för att du skulle kunna ta emot undervisning av Visdomen för att leda dig till Sanningen; Han2 öppnade din själs ögon för att du skulle känna igen och välkomna Mig som din Fader, du som är kött av Mitt Kött och ben av Mina Ben och mer utöver denna Sanning; sedan dess har Jag fostrat dig och många andra med glädje och mildhet; Jag har tillåtit dig att festa i överflödet från Mitt hus och känna igen Mitt Namns storhet, och gett dig förmågan att se bortom, ut i kosmos, hur Jag är Herre och Kung även över det okända;

Men här är Jag, i ditt rum, för att trösta dig medan Jag uttrycker Min vänskap för dig och ger dig eviga välsignelser, Jag gläder ditt hjärta med Min Närvaro som fäder gör för sina barn när de sätter dem på sina knän; oh ja! när Jag placerade dig i din moders sköte var du redan Min; Jag är mitt framför dig för att vaka över dig och tala om att du behöver ingenting mer och ingen annan, det är tillräckligt för dig att bevara Min Närvaro;

lyssna Min dotter, var uppmärksam på Mitt ord och lyssna; Jag har uppvaktat dig med presenter, Jag har klätt din själ med Min Närvaro, Jag har smyckat dig med Min Sons juveler, Jesus juveler som användes för att korsfästa Honom; i Min förtjusning över dig lösgjorde jag dig från dina förfäders hus och placerade dig i Min lustgård, i Min egen Kungliga boning, för att rikta Mitt poem till dig; ett poem som Jag har skrivit för dig och för kommande generationer; och Jag vill fortsätta att vara en herde för Mitt folk…

har ni inte läst: ”Jag säger: Ni är gudar, alla är ni den Högstes söner”; 3 så förbli inte tysta, håglösa och apatiska; vakna upp generation, för Jag är Gud, er Fader som är hos er för alltid för att påminna er om den stora Kärlek Jag känner för er!

 


1 Upp 14:7

2 Den Helige Ande

3 Ps 82:6

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message