DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Detta är Min Heliga Skrift till mänskligheten!

30 november 2022

oh, Min älskade! frid vare med dig; lyssna och skriv: Min Kropp har blött ända sedan tiden för deras delning och du har varit ett vittne till det; lansens spets är fortfarande kvar i Mig;

oh Herre! med Din hjälp har jag förmedlat ditt Ord till kyrkans ledare, hierarkin, jag har även fört Dina önskningar vidare om att de alla må bli ett; jag har gjort Dina budskap kända för de utvalda själar som Du sent mig och de blev samarbetspartners i Ditt Heliga Frälsningsverk; 

Dina kallelser till enhet och ett gemensamt påskdatum har också förmedlats till dem flera gånger för att få slut på Din blödning från lansens spets; 

Min Vassula, alla dina offer och böner för att få slut på denna åtskillnad växer till sig; du reste med Mina utvalda själar till uttorkade land vilka var djärva nog att fråga ’vad de hade gjort?’ Jag, som har omsorg om allt Jag skapat, har alltid kallat på Mitt folk med stor mildhet, så Jag är inte beredd att förstöra vad Jag har skapat eftersom Min Oförgängliga Ande är inom alla; Jag kommer att fortsätt påminna dem hur de har syndat genom att vara åtskilda, så att de till sist öppnar sina hjärtan och har förtroende för att Jag kommer att fullborda Mina önskningar;

emellertid, som förutsagts, kommer en stor eld att sopa bort resterna av mänsklighetens ondska eftersom de fortfarande nekar att återvända till Mig, de nekar till att erkänna sina skulder och ångra sig, de vägrar att välkomna Mig i sitt hjärta; de föraktar Mina sista varningar, föraktar och förnekar Min utsträckta Hand för att dra dem upp ur den dy av synd de lever i; eftersom de föredrar mörker framför ljus kommer de att förbli fast på denna punkt i sina liv och få lida ett oundvikligt öde, fastkedjade i mörker; förstå Min sorg och hur deras öde smärtar Mig när detta händer; även de dygdiga kommer att känna vånda över dessa själar;

varningar har regnat över dem, ändå har de i sin stolthet ignorerat dem; några på grund av klentrogenhet när Jag talar och andra därför att de i sin självbelåtenhet ignorerar Mitt Verk; 1

Herre, jag har hört dem säga: ’vi behöver inte läsa och känna till dessa budskap och vad de handlar om, vi anser det räcker med vad du har gett oss i Skriften, det är inte obligatoriskt att läsa dem’, så säger de; detta beteende påminner mig om budskapen i Fatima som inte ansågs vara angelägna nog att snabbt förmedlas vilket innebar att världen fick betala med sitt blod under andra världskriget, precis som vår Fru av Fatima förutsade;

 ja! nu har dagens ’stoft och aska’ tagit över för att ge Mig råd om när Jag ska tala? hur mycket mer blodspillan har ni orsakat Min Kyrka med er underlåtenhet?

Jag har sänt er vad Jag innerligt älskar, tagit henne från sina egna och tröttat ut henne med resor för att överlämna allt Mitt Heliga Verk till er, men väldigt många bland er har utmanat Mig, upproriskt har ni ignorerat Mitt Verk med era hala tungor; har ni inte läst: ’Herrens Ord är att lita på, Han handlar alltid trofast’?2 faktiskt är det dårarnas självgodhet som för dem till ruinens brant när de istället kunde ha lyssnat till Visheten;

detta är Min Heliga Skrift till mänskligheten

du kan jämföra den med ett träd som Jag planterat mitt bland varje folkslag nära bäckar och med riklig frukt; med blad som läker utan att någonsin vissna; så, ingen ska säga: ’hugg ned detta träd som stör våra omgivningar, hugg ned och bränn upp grenarna och akta er, ät inte frukten!’ – hur välsignade är inte de som äter frukten för de erhåller överflödande glädje i Min Närvaro!

denna generation sjunker i ett träsk och redan nu har många uppslukats av djupen, kan din generation fortfarande skryta med sitt kunnande? Jag har tidigare sagt att det kommer sändebud från Egypten för att sjunga Mitt Ord för dig så att du fylls med Ljus och Frid; då kommer Himmelen att luta sig över dig och förkunna Mitt Heliga Verk till världens ände; men fortfarande har många inte förstått…

kom nu och mätta dig, med Mitt Ord: säg till Mitt folk att längta efter att få vara i Mitt Hus där de får njuta av Min Närvaro, Min Sötma och får se Min Gudomlighet och de kommer att älska vilan i Mitt Hus skönhet där Min Härlighet bor:

utan tvekan är jag bunden till Dig min Herre
jag vet att Din Kärlek är ovillkorlig och att Du välsignar frikostigt,
men tillåt mig ändå att från min själs djup lova Dig för att Du räddade mitt liv
och för att Du tillåtit mig att luta mig mot Dig och Din ledning steg för steg i
Ljuset av de levande; så förbli inte tyst så jag glömmer bort Dig igen! använd mig som Du önskar!

Jag är inte döv för dina enträgna böner, kom ihåg att Jag är känd för att vara Trofast! Jag överger dig aldrig, Kärleken älskar dig, gå i frid… ic

 


1Jag hörde även: ’Min kallelse’.

2 Ps 33:4

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message