DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Omfamna Mitt kors som är ett med Mig

16 april 2022 

(Till bönegruppen på Rhodos)

Idag är Jag med er på ett speciellt sätt; låt Mig inte vänta utanför ert hjärtas dörr! släpp in mig för att Heliggöra er; omfamna Mig så som Jag också omfamnar er; Jag kommer till er, små barn, för att uppmuntra er; omfamna Mitt kors som är ett med Mig; överge aldrig era böner; be mer från hjärtat! Jag, Jesus, älskar er, älska Mig och var ett!

Jag välsignar er alla och lämnar Min Suck av Kärlek på er panna: Vassula lyft Mig 1för att välsigna var och en på pannan, kom! Ic

 


1 Det Heliga sakramentet

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message