DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den som finner Mig finner Livet

2 mars 2022

Jag har skapat dig för att fylla dig med Visdom och återigen lära mänskligheten Min Rättvisa och Mitt Majestät! Jag har visat Min Helighet för er alla, Jag har aldrig upphört att kalla er till ånger och böner; böner som kommer att hela själ och kropp; genom bön lär du att göra Min Vilja och du lär om Mina Vägar; du lär dig att vandra Mina Vägar som leder dig till Mig, för den som finner Mig finner Livet; från Min Egen Härlighet och Godhet och genom Min Gudomliga Kraft har Jag gett denna generation allt vad de behöver för att uppnå sann hängivenhet, gudomliggörelse och förtrolighet med Mig, så att de lär känna Mig;

ja, Jag har påmint er alla om samma sanningar som står skrivna i Mitt Ord;1   kom nu! bara i Mig finns det vila för din själ; leta inte någon annanstans efter fred, harmoni, säkerhet och vila;

Vassula, Min önskan är att du ständigt har Mig i dina tankar; på morgonen när du vaknar, låt dina första tankar vara på Mig och fyll Mig med din kärlek; avsluta din dag med Mig, vik aldrig av från Min sida; sluta aldrig prisa Mig under dagen, och berätta för alla i din omgivning om Min Härlighet och Min Allsmäktighet, låt Mig få vara ditt hjärtas glädje, precis som du är Mitt Hjärtas Glädje! låt dessa dagar av mörker som ni lever i fyllas med Min Närvaro och Min Prakt; öppna era öron för dessa ord:

"Jag, din Herre, har kommit för att smörja dig till Min brud, för att ändra ditt hjärta till en välsignelse och fylla dig med Mig själv, för detta är det hjärta Jag har valt, där vill Jag stanna för evigt."

då skall Jag innesluta er totalt i Min Härlighet, så att den natt som har omringat er förvandlas till Ljus, då kommer mörkret inte att bo i er längre; Jag är känd för att läka brustna hjärtan och visa kärlek i allt Jag gör;

Jag vill stå vid din sida, dotter, och fortsätta undervisa dig för det behagar Mig, då blir allt du lär av Mig angenämt och acceptabelt för Mig;

Jag välsignar dig och påminner dig om att låna mig ditt öra då och då; ic


1  Skrifterna

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message