DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

SLIG budskap den 11 juli 1987

11 juli 1987

ångra dig!

Jag tackar Dig för att Du tar hand om mig, Min Gud.

(Jag ångrade mig.)

älskade, allt är förlåtet, för sådan är Min Barmhärtighet;

Jag skall lära dig att se dig för innan du tar nästa steg; var vaksam; sätt Mig före allt annat; blomma, vänd inte bort ansiktet från Mitt Ljus; se på Mig, vänd dig till Mig, blomstra!

Jag är så svag. Ibland tycker jag det är tungt att bära Ditt Kors.

Min spillra, förena dig med Mig och var Ett; tillsammans, tillsammans skall vi återställa Min Kyrka;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message