DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Kristus som är Kärlek

27 januari 2021

Åh Vassula! kom och följ Mig, märkte du inte hur Mitt Hjärtas Kärlek flödar över till dig? lika mycket som Jag älskar dig, älskar Jag alla andra; ja 1  Jag lät dig se in i Mig hur Jag blöder av smärta och sorg för denna döende generation; många lever i djupaste elände, i nöd och mörker, hjälplösa och utan hopp, istället för att vända blicken upp mot Mig för att få lindring, hopp och fylla sitt hjärta med glädje; låtsas vissa som ingenting och ignorerar ljudet av bitterhet från sin Skapare ...

idag skördar världen vad den har sått, deras skörd är elände, men så många av dem inser inte ens varför de känner sig olyckliga och tomma, de är inte medvetna om att de har blivit slavar under denna materialistiska värld; hur kan Jag låta bli att känna sorg? med medkänsla har Jag uppenbarat Mitt Heliga Ansikte i dessa Budskap, men även för att på olika sätt lysa på denna generation och väcka dem; Jag har gett tecken och varslat i varje nation och ändå har många, trots alla dessa tecken, fortfarande en världslig ande och många fler en slö ande; de är varken varma eller kalla, Jag önskar att de vore det ena eller det andra; men de är bara ljumma, de har blivit slavar i denna döende värld;

Min kyrka som behövde konsolideras är fortfarande splittrad, och herdarna oförsonliga, döva för Mina Uppmaningar till enhet och för att förena Påskens datum, många av dem sätter lagens bokstav före hjärtats lag; kan Jag vara nöjd med dessa herdar som blir ett hinder för enhet?

Min Kärlek till er alla uppenbarades när Jag kom till världen för att ni, genom Mig som är Livet, skulle kunna leva; så, vad kunde Jag ha gjort mer som Jag inte har gjort? Vassula, vet du hur Mitt hjärta blöder när Jag ser mina barn så eländigt utspridda?

Jag är Kristus som är kärlek;

Jag är Ordet och Livet och den som bor i Mig och Jag i honom har liv; Jag har aldrig lämnat er; när Jag återvände till Fadern höll Jag Mitt löfte om att aldrig lämna er som föräldralösa, utan att sända Hjälparen, Sanningens Ande som är Mitt Vittnesbörd; Jag sade också att Jag alltid kommer att vara med er, leva bland er och stanna hos er till slutet; 2  hur många människor är det inte som i sin kortsynthet inte känner till att Jag, som är den Sublima Härligheten, finns mitt ibland er och alltid har varit med er? 3  många är fångna i sina själviska passioner och egocentriska leverne och kan inte förstå; de är endast tillmötesgående mot världen; samtidigt som de har valt denna värld har de tagit avstånd från Mig; de distanserar sig från Sanningen och det Eviga Livet! dagens värld ligger mer än någonsin i den Ondes makt och domineras av honom;

visa Din Mäktiga Arm och slå ner varje destruktiv hand, besegra Din Fiende, Du är känd för att ha störtat kungar och kungariken när dessa som är mörkrets änglar hindrat Din väg; låt Din Nåd sprida välsignelser över vårt elände! bland dem som ignorerar Dig, hatar Dig och som endast sår frön av ondska, finns det även goda människor; kom och trösta Dig med dem som älskar Dig till vanvett, vila i dem;

det vill Jag! 4  för ingenting är omöjligt för Mig; Jag ser och observerar från ovan hur många själar avstår från mat och dryck, ständigt erbjuder de Mig sina offer, gör bot för dem som inte älskar Mig och för dem som aldrig åberopar Mig, dessa goda själar gottgör världens synder; de förlitar sig på Mig, och allt de gör blir utfört med kärlek till Min Ära; de avsade sig världen och blev Mina Egna; detta förvandlar öknarna till spirande och bördiga källor; många av deras böner hörs och Jag gläder mig åt att höra dem för de sätter sin tillit till Mig, och Jag i Min tur ger dem Nåden att bli orubbliga så att ingen flod, som när den kommer, kan svepa bort dem; de åkallar Mitt Namn för att rädda dem som inte känner Mig, de erbjuder Mig ständig bön och Jag som är ömsint lyssnar till deras böner och verkställer dem;

Vassula, betänk hur bra du mår nu...;5 så som Jag botade dig, på samma sätt skall Jag bota många fler; en gång levde du i mörker och dysterhet, men ser du? ser du hur lätt Jag har förlåtit dig? förlåtelse är läkning för själen; Jag fulländar din kärlek, steg för steg och eftersom du har kommit frivilligt till Mig, ska du inte frukta för att möta Mig på Domedagen;

det är Tidens Slut när mörker synes råda och världen befinner sig i den Ondes makt, men var lugn och trygg med att snart är Min Återkomst nära förestående eftersom Min Mors- och Min Triumf är närmare än du tror; men före denna Triumf behöver världen utrota sina ondska, sona sina brott och omvända sig; brott som kan få jorden att skaka och darra, stjärnorna att förlora sin glans bakom rökpelare och sluka sina invånare i en flammande eld; för de 6  har skingrat Mina får på grund av sin splittring, ovilliga att böja sig i ödmjukhet och att förenas i kärlek; denna splittring har fört Mitt Hus till ruinens brant; låt ett år eller två passera och du kommer att få se...;

under de senaste åren, Vassula, har Jag gett tillräckligt med bevis för att vittna om att Jag är författaren till Sant Liv i Gud, för det är den Skatt Jag hade reserverat för denna Tidens Slut när världen blivit kall mot Mig; denna, Mitt Ords rikedomen, hälls ymnigt ut från djupet av Mitt Heliga Hjärta för att rena denna värld från synd; men så som det var i det förflutna så är det även idag, ni har era egna falska profeter som ökat i antal, skapat förödelse och spridit lögner bland er; minns du Min liknelse om ogräset? hur fienden kom in på vetefältet om natten för att så ogräs bland vetet? Nå väl, tiden närmar sig då ogräset tillsammans med vetet skall skördas; då skall Jag sända Mina änglar för att skilja vetet från ogräset och bränna ogräset, men vetet ska samlas in och föras säkert till Mitt Hus;

är du förföljd och missförstådd? 7  barn! Jag har tidigare sagt dig att det beror på att Min Ande vilar över dig, för att du är privilegierad; Jag har bevisat det för dig så många gånger genom att visa Mig på dig! när människor såg Mig på dig ropade de: "Gud är verkligen dold i dig!" så de som dömer dig med lögn och orättvist har fel; har Jag inte sagt att ingen ska döma sin medmänniska eftersom ingen av er kan läsa eller rannsaka någons hjärta utom Jag; därför lärde Jag Mina lärjungar att aldrig döma någon;

att döma tillhör Gud, inte människan;

dotter, låt Mig påminna dig om att eftersom du är inympad på Mig, kommer du inte att skadas av någon storm i din väg, inte heller av något ormbett,8  ty du är inympad på Den Sanna Vinstocken, Vinet som ger dig näring och stärker dig; då och då tycker min Fader om att beskära dig för att du ska bära mera frukt; stanna därför kvar i Mig, stanna kvar i Min Kärlek, och ingen kommer att skada dig. Jag har vallat dig och många andra på den rätta vägen, dygdernas stig; be Mig, generation, att öppna dygdernas portar, så att ni alla till slut kan komma in i ert hem; dessa dygder kommer gradvis att leda er själ till fulländning;

i era dagar formar Jag nya apostlar, för att skydda Min Brud 9  och utrustar dem med en profetisk ande, som 10 kommer att föra Mig till många nationer; de vandrar i Min Lag, skolade av Mig i Nåd, med kunskap bortom deras förståelse, de kommer att tillrättavisa de arroganta som avvisar Mina varningar och Mina uppmaningar till enhet, de kommer att disciplinera de hänsynslösa och föra tillbaka dem som förirrat sig; Jag skall skydda dem med Min Hand och fylla deras mun med Mina Ord, medan Jag ler mot dem, nöjd med deras verk; de flesta av dem är obetydliga för världen men stora inför Mig och Mina änglar; många av dem förföljs, trakasseras och hånas, de fördrivs inifrån Min kyrka och förminskas av Mina egna präster, spottas på av blinda ledare, men ju mer de får giftigt spott i ansiktet, desto mer kommer Jag att upphöja dem;

hur länge till kommer kyrkorna 11  att vara stängda och oförmögna att ge sin flock odödlighetens Bröd och Vin?  och när kommer de att fungera normalt?

inte förrän min Fader ropar, 'nog! nog! den dagen kommer folk att ropa: "Se, så handlar vår Gud som vi hoppades på skulle ge lättnad och frälsning." och larmet från de stolta skall dämpas för att aldrig resa sig igen; och liksom i det förflutna när Min Fader talade till Mose, Aron och Samuel i molnpelaren, kommer Min Faders röst att höras i varje rättfärdigt hjärta som visar att Han är en förlåtelsens Gud som utplånar all din skuld, en Gud som älskar och bryr sig om dig, Han kommer att visa sin frälsande kraft, hela vägen till jordens mest avlägsna delar; tills den dagen kommer, gläd dig medan du är i ständig bön; livnär dig på Mitt Gudomliga Bröd och Vin och Jag ska föra dig hem;

jag sätter Mitt hopp till Ditt namn som är så fullt av vänlighet och ömhet och vädjar till Dig om att jag får stanna kvar i Jahve hus, min Fader, för att växa som ett olivträd i Hans Gårdar, och producera frukt medan det växer;  

Min eländiga brud, Jag skall inte undanhålla Min vänlighet från någon, och eftersom din själ törstar efter Mig, din Gud, kommer du att stanna kvar i Mina Gårdar; Jag har lagt denna kärlekshymn i din mun, en lovsång till Mig, er Gud, för att välsigna Mitt folk runt om i världen och påminna dem om att Jag är deras Klippa, deras Frälsare och deras Hopp; koncentrera dig på Mig, uppslukad i begrundan över Mig, din Gud, och lämna Mig aldrig ur synhåll;


1I det ögonblicket fick Kristus mig att känna Hans kärlek; ingen, inte heller jag kommer att kunna förstå storheten i Kristi Kärlek, det är bortom allt, för i det ögonblicket kände jag att Kristi kärlek är sprudlande, och oavsett hur mycket man försöker definiera och beskriva Hans Kärleks storhet med ord, kommer man alltid att misslyckas

2  I detta avsnitt betyder det att Kristus är närvarande i den heliga nattvarden

3  I den heliga nattvarden

4  ”det vill Jag” betyder att Han ska visa sin kraft och övervinna fienden

5  Efter att Herren besökte mig 1985, då jag ignorerade Gud. Jesus var tvungen att komma själv och återuppliva min själ och hela mig

6  Ordet "de" tror jag han menar "Sina herdar"

7  Av de grekisk-ortodoxa prästerna

8  Jag uppfattade detta som symboliskt, som skadat på ett ont sätt av människan

9 Min Brud betyder Kristus kyrka

10 De nya apostlarna

11  Flera grekisk-ortodoxa kyrkor såväl som andra

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message