DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag kommer aldrig att beröva dig Min Närvaro

2 december 2020

sedan första gången Du besökte mig har mina steg försökt att följa den raka stigen, jag har försökt följa Dina Fotspår sedan dess; genom att öppna mitt öra har jag tagit emot Dina Anvisningar och Din melodiösa Kärlekssång och lärt mig älska;

jag har uppriktigt sökt det som var rätt och av hela mitt hjärta längtat efter att göra Din Vilja, jag har bundit mig till Dig och klamrat mig fast vid Dig fast besluten att inte låta Dig gå, Du som är mitt hjärtas älskade; Din Skola har gett oss Undervisning, och från Dina Kungliga Gårdar: Vishet; Du har erbjudit oss överflödande Vishet; jag tackar Dig Min Herre och Konung!

Ärorik och Majestätisk, himlarna och jorden med alla sina innevånare är Dina och allt det som är överflödande rikt på dem; i dessa sista dagar kommer Du till Ditt folk med ett Budskap om Fred; Du förverkligar det som står i Skrifterna: ’ty det som en gång var är borta’1 ’och Han som satt på Tronen sade: se Jag gör allting nytt’;2 Du är den Allra Högste, den Stora Konungen över hela universum; visa oss hur förgängliga vi är inför Din Majestätiska Kraft; vi är inte ens ett dammkorn, påminn oss om att vi bara är en vindpust som inte varar för evigt här på jorden! för oss tillbaka till vett och sans…

Min dotter, Jag Är är vid din sida; skriv ned Mina Ord:

tillåt Mig att påminna dig: i det ögonblick din själ kände igen Mig som Din Frälsare, vilket är den perfekta dygden, föddes du av Mig, och Jag din Gud, har sedan dess varit förtjust i dig och du i Mig; Jag lät dig förstå att du alltid har varit Min; den dag 3 då du erfor och erkände Min Makt lät Jag fjällen falla från dina ögon så att du blev medveten om Min Frikostighet och hur Jag höll hela universum i Min Hand och att allt skapat som existerar är inom Mig; du kände fruktan när du upplevde Min Makt, för inom några få ögonblick förstod du att Jag verkligen Är Gudomen som håller Liv och Död i Min Hand; samtidigt som Jag är Varsam och Ömsint, med ett Milt Hjärta, är Jag Barmhärtig och Min ovillkorliga Kärlek är för er alla;

lycklig den som förlitar sig på Mig!

Herre! tillåt alla som lever att önska en sak: att sträva efter att leva i Ditt Hus och att få glädjas över Din Sötma, O Gud, och träda in i Dina Instruktioners Kungliga Gårdar för att bli en sann lärjunge till Din Kärlek;

Jag har aldrig upphört att kalla alla till att hedra och hylla Mig i Mina Heliga Gårdar, där Instruktioner ges till er om att alla Mina Verk är goda; sannerligen, Mina Verk är mäktiga, utöver vad som kan räknas ut, underverk bortom all jämförelse;

till och med ett enda ögonblick på farstutrappan till Dina Kungliga Gårdar är värt mer än allt vad vi erfarit här på jorden under vår livstid; än mindre om vi är inbjudna till Dina Kungliga Gårdar! – men, nu uppfattade jag i Din Röst en ton av sorg, min Älskade, jag lyssnar, vad säger min Herre?

åh…Vassula, Vassula, idag vandrar Mitt Folk genom Dödsskuggans Dal, jorden har förlorat sin frid och vissnar bort på grund av sin avfällighet, allt som kommer från jorden återvänder till jorden; en dödlig vind har svept över jordens yta och över sitt folk; genom Mina Budskap till er har Jag ökat på Mina kallelser för att ni, släkte, ska törsta efter Mig, och ärligt söka Min Strålande Helighet, men ni föredrog er egen ondskas väg; Min Faders vrede närmar sig bristningsgränsen medan världen tynar bort; jordklotet har tröttnat på sina innevånare och folket har också tröttnat på sin jord eftersom den inte gett vad de tyckte var deras rätt; den dag är nära när folket i desperation skall säga till bergen: ’kom! dölj oss!’ och till höjderna ’fall över oss!’4 men nu är tiden nära, den tid när Jag skall Återvända, är mer än någonsin överhängande;

så lite du vet, generation, att snart, mycket snart kommer Mitt Ljus att synas i skyn; gripna av rädsla kommer de som har föraktat Mig att darra; ett glädjens jubel kommer att höras från alla dem som aldrig slutat älska Mig; de vill alla ta skydd under Mina Vingars skugga, för Min frälsande hjälp är Trofast; efter detta Tecken kommer världen aldrig att vara den samma;

i Skriften jämför Du oss ibland med gräs, spirande och blommande om morgonen och vissnande och döende före skymningen; det visar oss att vårt levnadslopp är så kort;

om du lever under Mitt Beskydd behöver du inte frukta, om du finner ditt Skydd under Mina Vingar kommer du att vara beskyddad och förbli oskadd; Jag beskyddar alla som känner Mitt Namn, vem som än ropar Mitt Namn behöver inte känna sig rädd; då ska Jag leda er till Mina Kungliga Gårdar där ni kan blomstra av Instruktioner och Vishet; och du kommer att förbli fräsch och grön så att du kan berätta för världen om Min Rättfärdighet och Min Frälsande hjälp; du ska vara Min Skriftrulle på vilken Jag ska skriva Mina Föreskrifter, Min Lag och Mina Stadgar som aldrig skall ändras, och medan du Min älskade, vilar i Mina Gårdar vill Jag förklara Min Kärlek till dig med musik från Min Elfenbenslyra och med det klingande/porlande ljudet från Min Gyllene Harpa;

Din Hymn är en Kärlekssång om Medkänsla och Vänlighet, den lär oss att göra framsteg med renhet i våra hjärtan, därför att Du är en Konung som dömer rättvist; en Konung som älskar Rättvisa; och jag njuter av att vara med Dig på detta vis i Dina Kungliga Gårdar med den gåva Du har gett mig!

I din intighet Mitt barn, kan Jag vara allt! allt som du saknar fyller Jag i! se hur Jag fröjdas av att vara med dig dotter! Jag behöver ett hjärta som i sin enkelhet kan ta emot Mig med kärlek och hos vilken Jag kan ha Min vila och gömma Mig för världens larm; Jag håller avstånd till perverterade hjärtan, Jag står inte ut med stolta hjärtan, Jag berörs inte av vältalighetens ord men Jag gläds åt ett ångerfullt hjärta; Jag har krönt denna generation med kärlek och ömhet trots deras syndfullhet;

Min älskade, Jag skall fortsätta andas Min Andedräkt på dig för att ingjuta en ständig önskan och törst efter Mig, efter att få vara under Mitt väldoftande Ljus, så att du, i din tur, sprider väldoft till din Brudgum; påminn också alla att Herren Gud känner Sina Egna och tillåter dem att komma nära Honom och träda in i Hans Hjärtas Mitt som är din Heliga Boning;

Herre! jag minns Dina ord till mig när vi var i det Heliga Landet och besökte de platser där Du levt, i slutet av retreaten tackade jag Dig på detta vis: ’jag tackar Dig Herre för att ha fört oss hit till Ditt hem där Du levde’; Ditt omedelbara svar var: ’Mitt hem? vilket hem? Mitt Hem är i Himlen och det är ditt också…’

altare! oräkneliga gånger kommer Jag att påminna dig om var du hör hemma, vem du tillhör och var din slutliga destination och hemvist är; outtröttligt ska Jag undervisa dig om anledningen till att du lever; dag in och dag ut ska Jag fortsätta påminna dig om att Jag är din Mystiska Bägare likt en Livgivande Vår som stiger inom dig; ditt hem är i Paradiset, ett Hem för dem som Jag svept in i Min Andedräkts väldoft; Jag har sagt att Jag vill erbjuda dig Liv genom Nåd; för Nåd är som ett skimrande Ljus som leder dig till delaktighet i det Gudomliga Livet; Jag ger ut Mig Själv i er tid som aldrig förr i historien, nådefullare än någonsin och ju mer du ger av dig själv till Mig desto mer kommer du att få av Mig;

Jag kommer inte till någon med svärd i Min Hand, Jag undervisar heller inte i omedgörliga ordalag; för det är inte Mitt sätt att undervisa er, inte heller är det Min avsikt att uppfostra er till Änglar eller Martyrer, men Mina Ord som flödar över er är ljuvare än nektar och tonar in i era hjärtan; Mina samtal är sötare än honungskakan; varför? för att undervisa er, lyfter Jag er till Dygd och Gudsfruktan; det är så Jag bemöter Mina själar! välsignade är de som ivrigt söker Mig, Jag skall fylla deras själ med outsäglig glädje, de skall bli vackra som fält med liljor och påskliljor under Mitt Klara Ljus;

Herre, det står skrivet: lycklig den som Du väljer, den som du bjuder in att bo i Dina Gårdar; min själ längtar efter att träda över tröskeln till Dina Kungliga Gårdar, där ska jag falla på knä inför Din Uppenbarelse, Du, Härlighetens Konung, Den Oemotståndlige, för Lojalitet och Ädelhet är Dina tecken; Din uppenbarelse är en imponerande syn klädd i Ära, Dina Majestätiska Kläder är täckta av guld och safirer; Du som härskar med stor mildhet för att upplysa och instruera själar, som med ett ångerfullt hjärta, tar kontakt med Dig, hör våra böner idag, kom och upplys de själar som likgiltigt flackar omkring som en som förlorat sig i syndernas skog och inte ens känner Dig; överskölj dem rikligt med Din Nåd, smörj med glädjens olja på deras huvuden, gör dem till Dina, upptänd deras kalla hjärtan till att lyfta blicken till Ditt Majestät för att upptäcka Din Heliga Uppenbarelse, Din otroliga Skönhet!

Jag säger dig högtidligt: om de vill öppna sitt hjärta och ta emot Mig, ska Jag gladeligen ta emot dem och försköna dem; Jag skall fullkomna deras själ; Jag ska dra bort dem från syndernas skog och leda dem till Mina Kungliga Gårdars tröskel där de kan välja; Mina änglar ska följa dem hela vägen, och de måste välja mellan Ljus eller Mörker; om de väljer Ljuset ska Jag Omfamna dem och allt som förorenat deras själ kommer att sköljas bort och bli förlåtet, men alla som inte svarat på Mina Kallelser och Sanningen förblir föraktfulla mot Mig för de skulle ha föredragit att vara kvar i Mörkret; det står skrivet 5 när Jag kom in i världen och spred Mitt Ljus visade människorna att de föredrog mörkret mer än Ljuset eftersom deras gärningar var onda; faktiskt är det så att alla som gör ont avskyr Ljuset och undviker det av rädsla för att deras agerande ska blottas; men den som lever efter Sanningen kommer in i Ljuset så att det märks att allt är utfört i Gud;

Dina Ord min Herre och Konung är ytterligt honungssöta; blandad rökelse från rökelsebärande träd doften från Dina formidabla Kläder dekorerade med alla sorts dyrbara stenar; Din Närvaro, strålande perfektion; när Du öppnar Din Mun genomsyrar en ren Ljusstråle allting; oöverträffad i Skönhet, hur kan någon motstå dig? i själva verket fyller Din Ande upp hela världen; Unik, Oemotståndlig, Allsmäktig och mer!

var Min lugnande Väldoft Vassula, dina lovsånger till Mig är som söta melodier, balsam på Mina Sår, som en lilja vid ett vattendrag, som en kvist rökelse, Min Faders priviligierade, ta emot Mina Välsignelser;

överge mig aldrig, då kan jag fortsätta att prisa Ditt Heliga Namn utan uppehåll i dessa gudlösa tider, hjälp mig att upprätthålla trons grund, hjälp mig att återuppbygga kyrkans ruinerna och fragment; Du vet att jag är hjälplös utan Dig vid min sida; jag skulle kunna säga mycket mer och ändå komma till korta;

förhärliga Mig i dina böner, Min älskade, fram tills nu har du bara sett några få av Mina Verk, var foglig som Jag önskar att du ska vara, lägg hela ditt hjärta i dina böner för att förvandla dem till musik i Mina Öron; lyssna, de goda Gärningarna kommer aldrig att glömmas; att be för mänskligheten är att utgjuta blod; eftersom världen vägrar att ångra sig kommer dina böner för mänskligheten bli betraktade som ånger för hela världen; återställ Mitt Hus, fyll det med frukt även om de behandlar dig illa, var som en lilja, en lilja bland tistlar, överge aldrig Mina Föreskrifter!

skydda mig under Dina Vingar, Herre! varför lider människorna här på jorden, även de som är oskyldiga?

om människorna lider här på jorden beror det på att världen saknar kärlek… det saknas kärlek… kärlek är nyckeln till Mitt Rike, hade de följt Mina Bud och följt vad Mitt Ord lär ut, hade de inte lidit; den Helige Ande bor inte i en listig själ utan skyggar tillbaka från själen; om själar är uppblåsta med stolthet hur kan du då förvänta dig att den Helige Ande ska finna en hemvist i dessa själar? människan faller på grund av sin stolthet för nåden överger dem, men den som strävar efter att finna Sanningen, kommer att finna Mig; sade Jag inte i Skriften: ’Be så skall ni få, sök så skall ni få, bulta så skall dörren öppnas, ty den som ber, han får, och den som söker, han finner och för den som bultar skall dörren öppnas’;6 så om någon har förlorat Mig ur sikte, låt den ångra sig! ånger ställer allt till rätta och den ångerfulle får allt förlåtet, får frihet och fylls med Min Sötma; deras hjärtan kommer att fyllas med frid och salighet resten av livet; då ska Jag föra dem till Min Lustgård där Jag mättar dessa själar med Min Kärlek och outsägliga Välsignelser som håller dem levande; Jag skall förena Mig Själv med dem och de skall förena sig själva med Mig; en sådan Barmhärtighetens handling skall ges dem och de kommer att se sig själva som ett med Mig, gudomliggjorda av Mig, det är frukten av deras ånger, en mystisk, perfekt, Äktenskaplig Förening;

Herre! Du sade att om vi ber för mänskligheten är det som om vi utgjuter vårt eget blod för dem; därför att det kommer att bli en kärlek utan egennytta, eftersom världen vägrar att ångra sig kommer våra böner då att betraktas som ånger för hela världen?

ja, dotter, det blir botemedlet mot synd och porten till förlåtelse; mörkret kommer att fly och uppståndelse kommer att inträffa, detta är anledningen till att Jag bett dig be för syndare, så att Min Nåd kommer över dem; Jag vill inte hindra någon från att få del av Min Gudomliggörelse, från att stiga in i Mitt Rike; Jag brinner av längtan efter att få förlåta dem, för Min Kärlek kan aldrig bli nöjd; tillfredsställ Mig, Vassula, med ivriga böner uttalade med kärlek, låt dina böner vara som rökelse eller som ett kärlekens baner, för Jag kommer inte att kunna motstå din kärlek; kom, tillåt inte tvivel att angripa dig, Jag är nu inne i ditt rum, nära dig, för att förvandla dina dagar som till en bröllopsfest; Jag kommer aldrig att beröva dig Min Närvaro! luta dig mot Mig och låt världen höra Mitt Ord, Kärleken älskar dig…ic

 


1 Upp 21:4
2 Upp 21:5
3 7 mars 1988
4 Hosea 10:8
5 Joh 3:19-21
5 Matt 7:7-8

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message