DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bakom Min Slöja finns Min Gudomlighet

3 november 2020

Herre, jag överlämnar åt Dig att dra in oss i fridfull och tyst kontemplation; dra in oss i Ditt Hjärtas stillhet där vår själ förmår lyfta sin känsla till Din Heliga Närvaro och höra Dina kärleksfulla viskningar som lär oss att be Enhetens Bön;

dra oss närmare Dig, in i en kontemplativ bön utan ord och vidare upp till Dina Gudomliga höjder som tillåter oss att tränga in i Ditt allra djupaste djup min Gud, över denna världs oberäkneligheter;

oh, dotter, allt Jag önskar är att ha dig upplöst i Mig! och tillintetgöra allt som inte är kärlek; Jag kommer att bevara din önskan, Min älskade, för att hålla den vid liv, din önskan att träda djupare in i Visdomens djup, in i Mitt centrum, i Mig, din Gud;

Du har bett oss att lyfta blicken endast till Dig för att lösgöra vår själ från jordiska saker och vara ivriga att endast söka himmelska ting som aldrig nöts bort utan varar för evigt; på den tiden sade Du till Din Fader om lärjungarna: ’de tillhör inte världen, liksom inte heller Jag tillhör världen’ (Joh. 17:16), lär oss att bli som dem, lösgör oss från världen så att vi tillhör endast Dig och inte världen;

visste du inte att du inte tillhör världen längre i och med att du tog på dig Mig som ett strålande klädesplagg vilket särskiljer dig från resten av världen? visste du inte att Jag alltid är med dig, du som drack Mig och åt av Mig som en Helig Måltid?

Du har lärt oss på vilket sätt vi ska närma oss Dig och återfödas av Din Ande, så att vi kan lämna denna världs glamour och rastlöshet bakom oss, det som stör vår själ, så att vi med pånyttfödelsens harmoni förmår att förstå Din Vilja; dagens värld har i sin syndfullhet aldrig slutat ifrågasätta, den är fylld av planlös, kaotisk rastlöshet, rotlös och våldsam;

dig, som Jag lockade långt in i vildmarken för att få vara ensam med, var inte rädd för Mig, för Jag vill visa dig att Min Kärlek är mer behagfull än sött vin och parfymera dig med nardus, som är den mest subtila väldoft; då som i en pelare av rökelse kommer Jag att stå framför dig i Majestät, medan ditt lilla hjärta ropar ut: andas Din rökelse över mig; Du Brunn av Levande Vatten, Livets Fontän, överös mig med kaskader av välsignelser!

oh Herre! vilka välsignelser Du öser över min ovärdiga själ! Du har i alla dessa år bett oss om att stifta Fred med Dig och när vi befäst Frid i våra hjärtan och enat vårt hjärta med Ditt kommer vi aldrig att släppa taget om Dig; vad göms bakom Din Slöja?

bakom Min Slöja finns Min Gudomlighet; Jag ger Min Frid till alla dem som kommer i ödmjukhet och kärlek och ber om att få stifta Fred med Mig; i gengäld ber Jag dem om att bära ut ett budskap om Fred till Mitt folk; smorda av Mig med glädjens olja, utsända som fredsmäklare från Mig skall de sväva liksom duvor vars vingar är täckta av silver, för att förmedla Mina uttalanden som liknar juveler som regnar ned över länderna till hjälp att smaka intimitetens fröjder i Mitt Heliga Hjärta;

bara en flyktig blick från Dig lyser upp vår själ och ger oss mod, och vi, i dessa ögonblick av lycka när vi förförs av Din Gudomliga Kärlek, kommer att klamra oss fast vid Dig i rädsla för att förlora Dig igen; Din Andliga Värld är vårt Liv, Ditt Kungarike vårt Hem, och dessa är värda mer än alla skatter som denna värld innehåller; Du är den Outsinliga Skatten i våra liv, oöverskådlig Rikedom, vårt hjärtas Glädje, vår själs klarhet, den ovärderliga Pärlan, Livet Självt!

sant, Min elev, du har bevarat Mitt Ord levande i dig, för Jag är den Ende som förmår ge dig lycka och en sann villkorslös Kärlek; de som har upptäckt Mig kan jämföra Mig med den obetalbara Pärlan, den outsinliga Skatten, Livets Träd, Min strålglans täcker alla som är förenade med Mig, och blir ett med Mig upplösta i Mitt Ljus, för Jag är världens Ljus; Jag är som en glittrande, levande Källa som väller fram som ett flytande ljus liknande en kaskad av diamanter som regnar ned på jorden från Min Tron; vem som helst som dricker Mig kommer att törsta efter mer; den som dricker Mig är Min för evigt, för Jag blir en Livgivande Källa inom dem;

oh, jag har så mycket att lära! Frälsare och Brudgum: Du har bett oss att vara ensamma med Dig, även om det bara blir en kort stund, för att glädjas över Din Närhet i avskildhet; led oss i öknens tystnad där Du kan tala ömsint till våra hjärtan, Du och jag, jag och Du, ensamma fröjdas vi i varandras sällskap ostörda under stjärnhimlen; jag älskar det Du sa om Israel till Din profet Hosea: ”Därför skall Jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta", (Hosea 2: 16).

i dessa stunder av avskildhet långt från världens larm, långt från världens kaos vill jag omfamna Din Faderliga Närvaro därför att i öknen ingjuter Du i mig Förståelse och Kunskap om Dig Själv, de överskrider all jordisk visdom och förmåga som jag eventuellt hade när jag tillhörde världen; min okunnighet om Dig och brist på förståelse för Dig kommer att tillhöra det förgångna och bli begravt i glömskans hav; från och med nu följer jag den Stig Du stakar ut åt mig;

i öknen får du mer än det; du blir pånyttfödd av nåd genom Mig, vilket förvandlar allt man kan föreställa sig, efter att Jag talat till ditt hjärta kommer du att avsky allt som inte kommer från Mig; ja, Jag lockar alla som flackar omkring planlöst som mörka skuggor på denna jord, den sot som misspryder deras själ, och påminner om Död, lockar dem ut i öknen och när Jag talar till deras hjärta och vidrör deras själ med Min Ömsinta Kärlek smälter de in i Mig och då överlämnar de sig själva till Mig; Jag skall förse dem med vad de saknar, Jag börjar med att utrusta dem med Tro, fiende till Min Fiende, vem kan inte motstå att se på Trons bländande Klarhet; den stunden kommer denna själ att klänga sig fast endast vid Mitt Ord och Jag kommer att tillta i henne medan hon avtar, vår andliga enhet kommer då att vara perfekt; Min vänliga Närvaro uppenbaras för denna själ, Mina Ord bedårar för Jag talar ett språk som är ren ande och de ingjuter i henne Kunskap och Förståelse om Mig Själv; Mina metoder att lyfta en själ görs med ömhet och med strålar av Min Gudomlighet som strömmar rakt in i hennes hjärta;

när Du kallade mig, Herre, sa Du att i Din blotta Närvaro av Ljus skulle jag erhålla Vishet och vinna Guds vänskap, genom Hans Instruktioner skulle gåvorna ge upplysning om att tänka och handla med gudomlig Kunskap och Förståelse, gåvor som Du alltid velat ge oss;

Jag, Jesus, är ditt livs Vår; den Helige Ande är i Sin nådefullhet Vittnet som vet, instruerar och upplyser dig; idag reser Jag upp kärlekens apostlar som är fyllda av kärlek för att gå ut i världen och vittna så att alla människor får möjlighet att lära känna Mig; idag, i dina dagar Min kära dotter, har Jag lyft upp dig för att glädjas åt den Helige Andes Närvaro och genom den Helige Ande skall dina ord fullständig entusiasmera dem som lyssnar, eftersom orden sägs med makt och med ett stänk av myndighet; så låt varje själ ropa ut i öknen precis som aposteln Petrus på berget Tabour: ’Rabbi, det är underbart för oss att vara här med Dig,’ (New Jerusalem Bible, Mark 9:5 och Luk 9:33);

Du är min glädje, Din Trofasthet varar från år till år och bevarar mig säkert i Ditt Hjärta; Du har själv utvalt mig innan jag föddes för att bli Din budbärare; låt Din Helige Ande leda mig klokt i alla mina uppdrag och skydda mig under Hans Vingar, då kan allt jag gör bli acceptabelt i Dina Ögon;

Som en Kung som ger order vill Jag, som även är din Brudgum, ge alla dina handlingar framgång så länge som du vill fortsätta vara förenad med Mig; vi har rest tillsammans under alla dessa år och Jag har visat dig Mitt Kungarike; tala om för Mitt folk att Jag vill återgälda dem fullt ut för alla de ansträngningar de gör för att sprida Mina Budskap, Jag Älskar er alla! ic

 

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message