DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Himmelens Port

30 september 2019

må Min Frid, som Jag har gett dig, råda över dig och över alla som ropar på Mitt Namn;

dotter, håll allt du blivit lärd levande i ditt minne, det är så Jag hade instruerat dig från början… den Helige Ande, Givaren av Liv, förmedlar Sina Gåvor till var och en av er och var och en har fått sin egen del av nåden; en del av er har blivit kvar i Hans nåd, andra har med tiden fjärmat sig från Mig, från ett liv i Gud och har kommit långt bort från Mig, när de konfronteras med Mitt Kors blir de livrädda för Det; har Jag inte lärt er att Mitt Kors och Jag är sammanlänkade och oskiljbara?

idag är dessa själar döda, men Jag är för känslig, alldeles för medkännande för att tillåta dem att leva i synd tills de möter Döden och blir dömda; Min Kärlek tvingar Mig att finna olika sätt för att nå dem alla, för alla är ämnade att leva och dela sina liv med Min Härlighet; Min Fader och Jag Älskar er alla med så mycket kärlek, ja, till vanvett! en kärlek som inte kan hålla Oss borta från er, en Kärlek som binder oss samman; på grund av Min Kärlek inträdde Jag i Köttet för att leva hos er och stanna bland er1; på grund av storheten i Min Kärlek genomled Jag villigt Min Passion för att befria Min skapelse och återlösa er alla;

så idag ber Jag dig, dotter, att vara glädjestrålande och lycklig! stråla både inombords och utåt; ‘δόξασε με κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, σε όλα, και σε όλες τις περιπτώσεις;2

välsigna Mig för alla och för allt… följ i Mina fotspår, var helt och hållet ett med Mig; välkomna Mig alltid i ditt liv och låt Mig vara en del av ditt liv; var Min Hand, var Min Fot, var hela Min Kropp! Då frågar du Mig, ’hur? vad menar Du? hur kan det komma sig att du som är den usla, bara ett dammkorn, en ynklig liten varelse skulle kunna vara Min Hand, Min Fot och Min Kropp?’ varför, har du glömt att genom att ge Mig din vilja, hela Din vilja, har du dött från dig själv och att inget återstår3 av dig? om du, som är den minsta och uslaste, har getts så mycket, hur mycket mer skulle Jag då inte ge till resten av er som alltid har älskat Mig? om du vill uppnå gudomliggörelse, Jag, Gud, som är odelbar i Min Helighet, ber dig att offra din vilja till Mig och dö från dig själv så att inget finns kvar av dig, inget! då ska Jag resa dig upp med majestät och kraft för att bli en del av Mig; Jag kommer att innesluta dig och omsvepa dig helt och hållet så att hela ditt jag blir en del av Mig; Jag vill göra din förvandling perfekt så att allt som var nedsmutsat av synd kommer att bli vackert och strålande av Mitt Ljus, heligt och totalt ärorik; sådan kommer du att träda in i Himlen;

Jag Är Himmelens Port;

var inte overksam och rationalistisk, för det förvandlar dig till en pragmatisk person4, och det medför andlig blindhet som i sin tur för Död med sig och hindrar dig från att förstå Mitt Språk;

Jag ska säga dig att om du fortfarande är begravd i ditt mörker och i dig själv, vilket hopp har du då kvar? förbli inte overksam som en död kropp, ett lik, berövad på det Jag erbjuder dig! försök att koppla loss från allt som håller dig borta från Mig, bryt upp motvillighetens barriär och rationalism, gläd dig och kasta bort tungsinne och rädsla för Mig!

har du någonsin hört talas om gränslös Kärlek? en Kärlek som strålar, härskar och expanderar från Universums mitt in till resten av hela Universum? Min Kärlek förvandlar allt levande; Jag står över allt, Jag är en Lysande Uppenbarelse i hela Kosmos och i varje hjärta och får dig att uppnå kontemplationens högsta höjder; Min Kärlek ger konkret form åt din själ, ditt sinne, ditt intellekt och tränger in till ditt hjärta som morgonens daggdroppar från himlen; varje glittrande daggdroppe blir till ett helande läkemedel för varje brist i din kropp och själ; nedsänkt i Mitt Ljus kommer din kropp och själ att uppnå känslolöshet och gå in i gudomlighet; slutligen, Jag, som är Min skapelses Brudgum, vilket Jag noga har förklarat för dig förut 5, kommer Jag att stiga in i ditt hjärta när du tillåter Mig det, och du, du kommer att vara fullständigt villig att medverka till sammanflätning med Min flammande omfamning utan minsta tvekan; vetskapen om att falla i din Guds flammande omfamningen, kommer att sätta eld på dig; du kommer att omslutas av Eld, en Eld som kommer att föra dig till Livet, som är Jag; och medan du träder in i Livet, kommer hela din varelse att bli bländande vit, skinande, upplyst av glittrande slöjor av Ljus och Safirer, och alla dina minnen kommer att tona bort i Mig, du blir ännu mer vacker, i detta omvandlingens ögonblick kommer Jag att låta myrra strömma från Mina Fingrar över ditt huvud och hela vägen till dina fötter för att inviga dig;

du kommer att upptäcka att du är utanför din miljö och bortom folkdjupet, bortom oväsendet, bortom allting som människor skapat, bortom allt mänskligt och kroppsligt och slutligen kommer du att se Mig… vid detta obeskrivliga ögonblick, fortfarande berusad över att se Mig, medan hela din varelse skakar, kommer du att våga lyfta din blick och se in i Mina Ögon, dessa Ögon som fascinerade dig, dessa Ögon som grät över dig när du hade strövat bort från Mig, dessa Ögon som beklagade ditt elände, dessa Ögon som aldrig lämnade din sida, som följde dig och som förde dig tillbaka till din Älskade, till Den som du alltid har tillhört, du kommer att gripa tag i den oändliga Kärleken som Jag har för dig, eländiga lilla varelse! dessa Ögon som är Oceaner av Kärlek… darrande av känslor inser du Min Kärleks djup; när du upptäcker din Guds skönhet såras ditt hjärta med ett märke som aldrig kommer att läkas; vid upptäckten av Hans Prakt, Hans Väldiga Lockelse, stirrar du på den Ende Guden som glittrar i Sin Härlighets Ljus; du kommer att upptäcka Livgivaren, Herrarnas Herre som utgöt Sitt Eget Blod för att återlösa dig och frälsa dig till att dela Hans Härlighet… din Brudgum, din Älskade kommer att fortsätta att dra dig närma Honom med gyllene band så att du aldrig mer kommer att skiljas från Honom; vi skall bli Ett; din själ kommer att förenas med Mig och Jag, Gud, kommer att förenas med dig;

själ! din åtrå efter Mig, och törsten efter Mig, har ledsagat dig, Min dotter, och tillsammans med dina kontemplationer över Mig har de lett fram till trolovning, till ett mystiskt bröllop, till Helig Kärlek… och den djupa natten har redan tonat bort från din själ, sinnliga nöjen tillhör det förgångna och förblir i det förgångna och kan betraktas som damm och aska, för framför dig står nu Uppenbar Ära, bortom jämförelse, klarare än månen, mer lysande än solen;

från den dag du föddes har Jag följt dig med en brinnande längtan efter att göra dig till Min i en Helig Gemenskap, för att leda dig in till vigseln i en mystisk förening, för att täcka dig med strålande äktenskapliga slöjor av odödlighet, när Jag hade besökt dig 6som din Brudgum för att äkta dig till att bli Min Brud… om du hade insett fullt ut Vem som varit med dig och lutat sig mot dig skulle du ha känt glädje;

då ledde Jag dig, om du kommer ihåg, in till Min Mors kammare, till det rum där Hon skulle fullända dig; nu har Jag till sist stigit in i ditt liv och förverkligat en dröm på din mödosamma stig för att nå Mig och förbli Min trogna Brud; för dig har det fått kosta vad det vill; när du har upptäckt Min oförlikneliga Skönhet, så har du insett att vår Heliga Förening kommer att åstadkomma en känslomässig förändring som drar själar bort från världen; din själ kommer att följa Mina föreskrifter och dina läppar att prisa Mig; efter att Jag har återvänt och uppväckt dig från din djupa sömn och efter att du sett Min enastående Skönhet kommer du att lämna världen bakom dig, vända dig från den och istället bli tillfreds med Min omfamning av Gudomlig Ömhet;

O vad ville Jag inte göra för varje själ

jag gläder mig fullständigt över att vara med Dig! Du har tillåtit mig att stiga in i Din famn där jag känner mig omsluten av Ömsint Kärlek, Trygghet, och känslor av att ha kommit Hem, att vi är släkt, som om jag alltid har känt Dig, känslor av intimitet, och att Du alltid har varit närvarande!

fastna inte i beundran;/p>

jag är inte bara fast i beundran utan har även svårt för att finna ord för att beskriva mina känslor… det är omöjligt att uttrycka vad jag vill säga;

Jag behöver inga ord för att lära känna dig och vad som står skrivet i ditt hjärta, Jag läser av ditt hjärta och det är tillräckligt!

om jag får vara djärv nu skulle jag vilja säga till Dig detta: jag önskar att få betrakta Ditt Heliga Ansikte mer, att få se Dig ansikte mot ansikte;

det får du en dag… men välsignade är de som har sett Mig som ett enkelt Ljus i deras mörker, ännu mer välsignade är de som inte har sett Mig och ändå tror på Mig; välsignade är de som blivit inbjudna att bära på Mig som sin bröllopsskrud, de skall se Ljuset, och välsignade är de som ständigt och outtröttligt följt Mitt Kors och omfamnat det, de kommer att lyftas in i Paradiset och leva i Ljuset;

Mitt Gudomliga Ljus förenar sig med alla själar, alla varelser, även om somliga döljer sig själv i mörkret för att efterlikna Mig, Mitt Ljus är mycket starkare än deras och det genomtränger det mörkaste hörn, den mörkaste grav för att lysa på dem och läka dem… de som får besök av Visdomen blir upplysta till att förstå Min Vilja; hans sinne, hans tankar, hans beteende strävar efter att nå Mig och hans agerande kommer att förhärliga Mig; de kommer att förstå att utan Mina uppenbarelser i sina hjärtan, givna av Mig, är filosofers vishet ur stånd att uppnå Visheten som kommer ovanifrån, från Mig;

förbli som ett barn, Vassula, och liten därför att det håller dig gömd i Mitt Heliga Hjärta; Kärleken älskar dig! ic


1  I kommunionen
2  Jag hörde Jesus tala till mig på grekiska och säga: prisa Mig i varje ögonblick, varje minut, varje timme, i allting och i alla omständigheter
3  Jag hörde samtidigt: att ingenting mer är kvar av dig
4  Jag hörde också samtidigt: ’resonemang’
5  I temat: Den Heliga Treenighetens Ode och Brudgummens Lovsång, 2003
6  När jag var runt 10 år gammal, gav mig Herren en dröm om Honom som Brudgum och mig som helt nära för att bli gift med Honom. Vi gick på en väg medan folket jublade och viftade med palmblad. Sedan ledde Han mig in till en kammare där Hans Mor väntade på mig, fylld av glädje. Hon tog emot mig och ordnade min bröllopsdräkt och arrangerade mitt hår för att jag skulle bli fin för Hennes Son;

 

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message