DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Nyckeln till Paradiset

10 december 2018

Min Vassula, Jag ger dig Min Frid; tvivla inte på Min Kärlek; du är Min Glädje som får Mitt beskydd; Jag är din Vårdare;

Min Sång handlar om Förlåtelse och Rättvisa; Jag Älskar Rättvisa, ödmjukhet och dygd; tillåt dig själv att bli adopterad av Mig, så som Jag adopterade Min dotter som nu är förenad med Mig och i förening med Min Helige Ande; genom alla dessa år med dig har Jag gjort vår förening synlig; har Jag inte planterat dig i Min Lustgård, en lilja bland liljor? har Jag inte visat dig godhet och vänlighet? vila i Mitt Heliga Hjärta för att behålla lugn och frid;

Jag är ditt Ljus och din Räddning, din Borg och din Klippa, vem kan då rycka upp dig från Mig? barn! hör Min Röst! och välkomna den som solen; välkomna den som regnskurar på törstig jord och dina läppar kommer att sjunga med glädje hela dagen lång och din tunga ständigt förkunna Mina Visdomsord, och förkunna Mina under; fullfölj dina löften till Mig; och tacka när du åkallar Mitt Namn; låt dina böner nå Mig och låt dem stiga som rökelse till Mig;

påminn alla om att alla deras tankar och handlingar genom livets gång är uppskrivna i Min bok: Livets bok, Sanningens Bok, vilken ska öppnas på Domens Dag och läsas upp högt, avslöja allt och allting som de har gjort medan de levde på jorden; de dygdiga kommer att få evigt liv med Mig, när det gäller rebellerna kommer de att fara med huvudet före in i den eviga elden och ner i avgrunden för gott; så bygg ditt liv på kärlek; var trofast med din kärlek, så att du får vila för evigt i Paradiset;

 

Jag är Nyckeln till Paradiset;

 

Tillåt Mig, Vassula, att fortfarande använda din hand en liten tid till; Jag bär dig i Mitt Hjärta;

AlphaOmega

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message